ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
λιστα συντακτριων/-ων
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Βιογραφικό
Η Χριστιάννα είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κάτοχος ΜΔΕ «Ποινικών Επιστημών” της Νομικής του ΕΚΠΑ και ΔΜΣ ”Ψυχιατροδικαστικής” της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι δικηγόρος και συντονίστρια έκδοσης του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού εγκληματολογίας και ποινικής δικαιοσύνης «CrimeTimes» του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος.
Συνεισφορά στο govwatch
Χριστιάννα Στυλιανίδου 25 • 09 • 2015
Ελευθερία του Τύπου Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Αναφορά Υπόθεση Κουτσολιόντος και Πανταζής κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 10 της…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 12 • 2015
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2015 για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 01 • 2016
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2015 για τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 27 • 05 • 2016
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Ευθύνη μελών Ελεγκτικού Συμβουλίου, ΕΕΑ και ΕΣΚΑΝ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 15 • 09 • 2016
Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας
Αναφορά Υπόθεση Παπαβασιλάκης κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 9…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 12 • 2016
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2016 για τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 12 • 2016
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2016 για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές
Χριστιάννα Στυλιανίδου 18 • 10 • 2017
Ελευθερία του Τύπου Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Αναφορά Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ το έτος…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 12 • 2017
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2017 για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές
Χριστιάννα Στυλιανίδου 18 • 01 • 2018
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2017 για τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 20 • 05 • 2018
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων
Αναφορά Εκπαίδευση στις φυλακές- Υπόθεση Δημάκη – 2018
Χριστιάννα Στυλιανίδου 25 • 11 • 2018
Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Αναφορά Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ το έτος…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 12 • 2018
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2018 για τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 12 • 2018
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2018 για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές
Χριστιάννα Στυλιανίδου 05 • 01 • 2019
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2018 για παραβίαση του άρθρου 3 λόγω…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 18 • 04 • 2019
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων
Αναφορά Κατάργηση της υποχρεωτικότητας άρσης του απορρήτου σε ελέγχους πόθεν έσχες
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 07 • 2019
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 09 • 2019
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Η πρόβλεψη αναδρομικού ασυμβίβαστου για τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Χριστιάννα Στυλιανίδου 01 • 11 • 2019
Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας
Αναφορά Υπόθεση Παπαγεωργίου και λοιποί κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 27 • 11 • 2019
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων
Αναφορά Η αμφίβολης νομιμότητας ανακοίνωση της Επιτροπής του 3Α
Χριστιάννα Στυλιανίδου 13 • 12 • 2019
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Η κατ’ έγκληση δίωξη της απιστίας κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και η μη αναστολή των προθεσμιών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 18 • 01 • 2020
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2019 για τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 20 • 03 • 2020
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων
Αναφορά Εκπαίδευση στις φυλακές- Υπόθεση Αναγνόπουλου
Χριστιάννα Στυλιανίδου 30 • 05 • 2020
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων
Αναφορά Δικαιώματα κρατουμένων- Υπόθεση Δημάκη – 2020
Χριστιάννα Στυλιανίδου 16 • 06 • 2020
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Υπόθεση Βασίλη Μάγγου: ένα (ακόμα) καταγγελλόμενο περιστατικό αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας
Χριστιάννα Στυλιανίδου 26 • 06 • 2020
Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας
Αναφορά Υπόθεση Σταυρόπουλος και λοιποί κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 20 • 07 • 2020
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Υπόθεση Lautaru και Seed κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση των άρθρων 3 και…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 25 • 10 • 2020
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Η πρόβλεψη οριστικής παύσης ποινικών διώξεων κατά αιρετών και υπαλλήλων ΟΤΑ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 22 • 11 • 2020
Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία συνάθροισης
Αναφορά Η απαγόρευση των συναθροίσεων ενόψει της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου
Χριστιάννα Στυλιανίδου 29 • 11 • 2020
Ελευθερία του Τύπου Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Αναφορά Υπόθεση Μπαλάσκας κατά Ελλάδας – καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 07 • 12 • 2020
Ελευθερία συνάθροισης
Αναφορά Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, οι διατάξεις του ν. 4703/2020 και η κριτική που ασκήθηκε
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 12 • 2020
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Συλλήψεις δικηγόρων την 6η Δεκεμβρίου 2020
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 12 • 2020
Ελευθερία συνάθροισης
Αναφορά Εκ νέου απαγόρευση των συναθροίσεων ενόψει της “επετείου” της δολοφονίας Α. Γρηγορόπουλου
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 12 • 2020
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά «Ξέπλυμα μαύρου χρήματος»: η «νομοτεχνική βελτίωση» στο άρθρο 3 του ν. 4734/2020
Χριστιάννα Στυλιανίδου 17 • 12 • 2020
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία Ελευθερία συνάθροισης
Αναφορά Καταστολή, συλλήψεις και προσαγωγές: Η δράση της αστυνομίας την 6η Δεκεμβρίου 2020
Χριστιάννα Στυλιανίδου 20 • 12 • 2020
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων
Αναφορά Συνεχείς παρατάσεις των προθεσμιών υποβολής και διόρθωσης των πόθεν έσχες
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 12 • 2020
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2020 για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές
Χριστιάννα Στυλιανίδου 14 • 01 • 2021
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Υπόθεση Καργάκης κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση των άρθρων 3…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 03 • 02 • 2021
Ελευθερία συνάθροισης
Αναφορά Ακόμα μία απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας που απαγορεύει τις δημόσιες συναθροίσεις
Χριστιάννα Στυλιανίδου 12 • 02 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1371- παράβαση: INFR(2021)2236
Χριστιάννα Στυλιανίδου 20 • 02 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2014/90/ΕΕ για τον εξοπλισμό πλοίων-παράβαση: INFR(2020)2354
Χριστιάννα Στυλιανίδου 26 • 02 • 2021
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία Υπερβολική επιτήρηση
Αναφορά Αστυνομία στα πανεπιστήμια: «Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων» και προβληματισμοί
Χριστιάννα Στυλιανίδου 09 • 03 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Υπερβολική καθυστέρηση πληρωμών σε επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας- παράβαση:INFR(2019)2298
Χριστιάννα Στυλιανίδου 17 • 03 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Εσφαλμένη εφαρμογή του πλαισίου που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου- παράβαση: INFR(2021)2144
Χριστιάννα Στυλιανίδου 17 • 03 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων
Αναφορά Εσφαλμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της απόφασης πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 18 • 03 • 2021
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Υπόθεση Λοΐζου κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 5…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 28 • 03 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Η πρόβλεψη «ακαταδίωκτων και ανεύθυνων» και ζητήματα νομιμότητας
Χριστιάννα Στυλιανίδου 17 • 04 • 2021
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών
Αναφορά Το άρθρο 70 του ν. 4795/2021 και η τροποποίηση των διατάξεων για την θητεία των…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 05 • 2021
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Το ακαταδίωκτο των μελών των Επιτροπών που συμβουλεύουν την κυβέρνηση σε σχέση με την πανδημία
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 05 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Απόφαση Υπ. Οικονομικών περί ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών του Δημοσίου
Χριστιάννα Στυλιανίδου 27 • 05 • 2021
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών
Αναφορά Η νέα ηγεσία του ΑΣΕΠ και οι αντιδράσεις που σημειώθηκαν.
Χριστιάννα Στυλιανίδου 09 • 06 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με απόφαση ΔΕΕ – παράβαση: INFR(2011)2027
Χριστιάννα Στυλιανίδου 09 • 06 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη κοινοποίηση των μέτρων που λήφθηκαν για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849- παράβαση: INFR(2020)0414
Χριστιάννα Στυλιανίδου 09 • 06 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη κοινοποίηση των μέτρων που λήφθηκαν για την ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/850- παράβαση: INFR(2020)0415
Χριστιάννα Στυλιανίδου 18 • 06 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη κοινοποίηση των μέτρων που λήφθηκαν για την ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/852- παράβαση: INFR(2020)0417
Χριστιάννα Στυλιανίδου 24 • 06 • 2021
Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Απαγόρευση εξέτασης δημοσίων υπαλλήλων σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο
Χριστιάννα Στυλιανίδου 25 • 06 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση με ορισμένες απαιτήσεις της Οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου-παράβαση: INFR(2021)2080
Χριστιάννα Στυλιανίδου 28 • 06 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση με την οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση: παράβαση INFR(2018)2260
Χριστιάννα Στυλιανίδου 01 • 07 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1143/2014-παράβαση: INFR(2021)2011
Χριστιάννα Στυλιανίδου 05 • 07 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη κοινοποίηση των μέτρων που λήφθηκαν για την ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/851- παράβαση: INFR(2020)0416
Χριστιάννα Στυλιανίδου 06 • 07 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Μη συμμόρφωση των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας με την απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης-…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 07 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Παράλειψη καθορισμού φορέα σωστής νοοτροπίας-παράβαση: INFR(2020)2027
Χριστιάννα Στυλιανίδου 15 • 07 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας-…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 15 • 07 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2014/67/ΕΕ- παράβαση: INFR(2018)2233
Χριστιάννα Στυλιανίδου 18 • 07 • 2021
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων
Αναφορά Λεκτική και σωματική βία προς ασθενή από αστυνομικό που τη συνόδευε σε ψυχιατρική κλινική
Χριστιάννα Στυλιανίδου 20 • 07 • 2021
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 4807/2021 και οι τροπολογίες του
Χριστιάννα Στυλιανίδου 21 • 07 • 2021
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Αστυνομική βία & αυθαιρεσία Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Αναφορά Περιστατικά βίας κατά κατηγορουμένων σε δικαστική αίθουσα
Χριστιάννα Στυλιανίδου 28 • 07 • 2021
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών
Αναφορά Η αλλαγή στον τρόπο ορισμού του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 22 • 08 • 2021
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά O συστηματικός αποκλεισμός των δικαστικών ενώσεων από τις νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες σε ζητήματα της Δικαιοσύνης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 22 • 09 • 2021
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων
Αναφορά Οι εξαιρετικές διατάξεις στον τρόπο ανάθεσης αντιπλημμυρικών έργων και μελετών σε πυρόπληκτες περιφέρειες
Χριστιάννα Στυλιανίδου 23 • 09 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ- παράβαση: INFR(2021)2129
Χριστιάννα Στυλιανίδου 02 • 10 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη ορθή μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 στην ελληνική νομοθεσία- παράβαση: INFR(2021)2090
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 10 • 2021
Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Αναφορά Υπόθεση Ματάλας κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 10…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 10 • 2021
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Υπόθεση Συριανός κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 8…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 10 • 2021
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Ο νόμος 4855 /2021 και οι τροπολογίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 15 • 10 • 2021
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων
Αναφορά Η εξαιρετική ρύθμιση για την ανάθεση υπηρεσιών δακοκτονίας και η “εξαφανισμένη” αρνητική γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 17 • 10 • 2021
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Υπόθεση Farooq και λοιποί κατά Ελλάδας- Καταδίκη για παραβίαση των άρθρων 3 και 13 της…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 18 • 10 • 2021
Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Αναφορά Υπόθεση Δημητρίου κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 10…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 04 • 11 • 2021
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Υπερβολική επιτήρηση
Αναφορά Η κατάργηση της δυνατότητας ενημέρωσης του πολίτη για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του
Χριστιάννα Στυλιανίδου 06 • 11 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Η υποβολή αναφοράς από τον Υφυπουργό Αθλητισμού και οι υποψίες περί προσπάθειας παρέμβασης στο έργο…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 11 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Παράλειψη της Ελλάδας να γνωστοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας ΕΕ 2018/2002- παράβαση: INFR(2020)0520
Χριστιάννα Στυλιανίδου 12 • 11 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ στο ζήτημα της πρόσβασης σε υψηλόβαθμες θέσεις στον…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 13 • 11 • 2021
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Αναφορά Υπόθεση Ε.Κ κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 5…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 15 • 11 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη ορθή εφαρμογή των οδηγιών 1991/31/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ-παράβαση: INFR(2021)2166
Χριστιάννα Στυλιανίδου 29 • 11 • 2021
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών
Αναφορά Ανεξάρτητες Αρχές και προβληματισμοί εντός του 2021
Χριστιάννα Στυλιανίδου 01 • 12 • 2021
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Κλήση βουλευτή για εξηγήσεις χωρίς την προηγούμενη άδεια της Βουλής
Χριστιάννα Στυλιανίδου 01 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Εσφαλμένη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 29/2009-παράβαση: ΙNFR(2020)2050
Χριστιάννα Στυλιανίδου 01 • 12 • 2021
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Η παραβίαση των κανόνων καλής νομοθέτησης- Ένα αγκάθι στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα του σήμερα
Χριστιάννα Στυλιανίδου 01 • 12 • 2021
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Ο νόμος 4855/2021, οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και η…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 02 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων- παράβαση: INFR(2020)2021
Χριστιάννα Στυλιανίδου 02 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2018/958- παράβαση: INFR(2021)2200
Χριστιάννα Στυλιανίδου 03 • 12 • 2021
Ελευθερία του Τύπου Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Η αλλαγή του άρθρου 191 του Ποινικού Κώδικα, και οι κίνδυνοι για την ελευθερία της…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 09 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Ποινική ευθύνη μελών οργάνων επίλυσης φορολογικών διαφορών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 12 • 2021
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Τροπολογίες και μέτρα υποχρεωτικού εμβολιασμού – Το παράδειγμα του ν. 4865/2021
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη ορθή μεταφορά και ενσωμάτωση διατάξεων της οδηγίας 2012/34/ΕΕ-παράβαση: INFR(2017)2141
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1504-παράβαση: INFR(2021)0218
Χριστιάννα Στυλιανίδου 11 • 12 • 2021
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων
Αναφορά Το ελλιπές (δημοσιεύμενο) έργο της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003
Χριστιάννα Στυλιανίδου 11 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Μη ορθή μεταφορά της οδηγίας για το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και επικοινωνίας κατά τη…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 14 • 12 • 2021
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων
Αναφορά Αδικαιολόγητη εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες
Χριστιάννα Στυλιανίδου 15 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Παράλειψη της Ελλάδας να καταρτίσει και να αποστείλει αντίγραφα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου-παράβαση: INFR(2021)2226
Χριστιάννα Στυλιανίδου 27 • 12 • 2021
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Η παραβίαση των κανόνων της καλής νομοθέτησης όπως αποτυπώνεται στους τίτλους των νόμων του έτους…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 28 • 12 • 2021
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη ενσωμάτωση της οδηγίας (EΕ) 2019/1937 στην ελληνική νομοθεσία
Χριστιάννα Στυλιανίδου 29 • 12 • 2021
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων
Αναφορά Η τακτική των παρατάσεων στην υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες συνεχίζεται και το 2021
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 01 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας- Διερεύνηση της τήρησης ή μη των υποχρεώσεων που…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 15 • 01 • 2022
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Η «επικίνδυνη» τροποποίηση του άρθρου 187 Π.Κ. και η πρόβλεψη περί υποχρεωτικής «φυλάκισης»
Χριστιάννα Στυλιανίδου 29 • 01 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων
Αναφορά Καταδίωξη και πυροβολισμός κατά ανηλίκων Ρομά
Χριστιάννα Στυλιανίδου 10 • 02 • 2022
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Υπόθεση Τούσιος κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση των άρθρων 3 και 13 της…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 03 • 03 • 2022
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Εσωτερικών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 23 • 03 • 2022
Ελευθερία του Τύπου
Αναφορά Η πτώση της Ελλάδας στην κατάταξη του Παγκόσμιου Δείκτη Ελευθερίας του Tύπου
Χριστιάννα Στυλιανίδου 25 • 03 • 2022
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων
Αναφορά Εκπαίδευση στις φυλακές – Υπόθεση Δημάκη 2022
Χριστιάννα Στυλιανίδου 04 • 05 • 2022
Ελευθερία του Τύπου
Αναφορά Παγκόσμιος Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου 2022 – Η κατηφορική πορεία της Ελλάδας συνεχίζεται
Χριστιάννα Στυλιανίδου 19 • 05 • 2022
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Υπόθεση Ζωγράφος και λοιποί κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 13 της…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 15 • 06 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελία περιστατικού αστυνομικής βίας στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 26 • 06 • 2022
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Οικονομικών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 11 • 07 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελία για περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας κατά φοιτήτριας στη Θεσσαλονίκη
Χριστιάννα Στυλιανίδου 25 • 07 • 2022
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 25 • 07 • 2022
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Χριστιάννα Στυλιανίδου 27 • 07 • 2022
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Χριστιάννα Στυλιανίδου 27 • 07 • 2022
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Χριστιάννα Στυλιανίδου 29 • 07 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Υπόθεση Γ. Βαρουφάκη: η αναφορά του περιστατικού λεκτικής βίας εκ μέρους αστυνομικού και η εξέλιξη…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 07 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελία περιστατικού αστυνομικής βίας κατά Λ. και Χ. Αρχοντή
Χριστιάννα Στυλιανίδου 04 • 09 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελία δικηγόρων για περιστατικό αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας εναντίον τους
Χριστιάννα Στυλιανίδου 12 • 09 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελία περιστατικού αστυνομικής βίας στην πλατεία Εξαρχείων
Χριστιάννα Στυλιανίδου 13 • 09 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελία για ξυλοδαρμό Α. Ζήβα στο Α.Τ. Ομονοίας
Χριστιάννα Στυλιανίδου 17 • 09 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελία για επίθεση αστυνομικού κατά δημοτικού συμβούλου
Χριστιάννα Στυλιανίδου 28 • 09 • 2022
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΚ) 29/2009- παράβαση: INFR…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 04 • 10 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελίες για αστυνομική βία κατά πολιτών στο λόφο του Στρέφη
Χριστιάννα Στυλιανίδου 26 • 10 • 2022
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων
Αναφορά Μη ανάρτηση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων από την Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 04 • 11 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελίες για αστυνομική βία στο πλαίσιο κινητοποίησης για την υπεράσπιση των Εξαρχείων
Χριστιάννα Στυλιανίδου 07 • 11 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Επίθεση κατά φιλάθλων του Άρη
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 11 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελία περιστατικού αστυνομικής αυθαιρεσίας- κράτηση δικηγόρου στα Εξάρχεια
Χριστιάννα Στυλιανίδου 09 • 11 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Βίαιη σύλληψη περαστικού μετά από απεργιακή κινητοποίηση
Χριστιάννα Στυλιανίδου 17 • 11 • 2022
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Υπόθεση Μακρυλάκης κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 26 • 11 • 2022
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης στο σχέδιο νόμου για την άρση του απορρήτου των…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 27 • 11 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Αναφορά Καταγγελία για βασανισμό μετανάστη σε ΑΤ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 28 • 11 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελία περιστατικού αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας κατά δικηγόρου- Η περίπτωση του Ν. Κοτσελόπουλου
Χριστιάννα Στυλιανίδου 30 • 11 • 2022
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Οικονομικών
Χριστιάννα Στυλιανίδου 30 • 11 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Υπόθεση οικογένειας Ινδαρέ: Οι καταγγελίες για παράνομες ενέργειες αστυνομικών οργάνων και η εξέλιξη της υπόθεσης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 30 • 11 • 2022
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων
Αναφορά Η τακτική των παρατάσεων στην υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες συνεχίζεται και το 2022
Χριστιάννα Στυλιανίδου 01 • 12 • 2022
Δικαιώματα LGBTQI
Αναφορά Υπόθεση Μπαρμαξίζογλου κ.α. κατά Ελλάδας- Καταδίκη για παραβίαση των άρθρων 14 και 8 της ΕΣΔΑ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 03 • 12 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Επίθεση κατά φιλάθλων του Ηρακλή
Χριστιάννα Στυλιανίδου 04 • 12 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα «Προσφυγικά» και οι καταγγελίες περί αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας
Χριστιάννα Στυλιανίδου 05 • 12 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων
Αναφορά Άσκηση βίας κατά ασθενή που μεταφερόταν στο Δρομοκαΐτειο για ακούσια ψυχιατρική εξέταση
Χριστιάννα Στυλιανίδου 06 • 12 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελλόμενα περιστατικά αστυνομικής βίας την 6η Δεκεμβρίου 2022
Χριστιάννα Στυλιανίδου 13 • 12 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελίες για περιστατικά αστυνομικής βίας στις διαδηλώσεις για τον K. Φραγκούλη
Χριστιάννα Στυλιανίδου 13 • 12 • 2022
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Αναφορά Υπόθεση G.T. κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση των άρθρων 8 και 13 της…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 21 • 12 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας μέλους του προσωπικού της Διεθνούς Διαφάνειας
Χριστιάννα Στυλιανίδου 21 • 12 • 2022
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Υγείας – Δεκέμβριος 2022
Χριστιάννα Στυλιανίδου 23 • 12 • 2022
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Άσκηση βίας και χρήση χημικών σε δικαστήριο
Χριστιάννα Στυλιανίδου 28 • 12 • 2022
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Αναφορά Διώξεις υπερασπιστών δικαιωμάτων – Οι αντιδράσεις που προκάλεσε η ποινική δίωξη των Π. Δημητρά και…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 29 • 12 • 2022
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Οι τίτλοι των νόμων του 2022 και οι κανόνες καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 19 • 01 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5014/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 02 • 2023
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Χρήση χημικών κατά φιλάθλων της ΑΕΚ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 02 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5019/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 08 • 02 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Χριστιάννα Στυλιανίδου 15 • 02 • 2023
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Μη συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικότοπους κατά το σχεδιασμό έργων αιολικών πάρκων στην…
Χριστιάννα Στυλιανίδου 21 • 02 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5024/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 27 • 02 • 2023
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων
Αναφορά Μη πρόβλεψη περί δήλωσης μετρητών και κινητών στο νέο νόμο για το πόθεν έσχες
Χριστιάννα Στυλιανίδου 27 • 02 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Φεβρουάριος 2023
Χριστιάννα Στυλιανίδου 28 • 02 • 2023
Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων
Αναφορά Καταγγελίες για το περιεχόμενο των σεμιναρίων επιμόρφωσης του ΙΕΠ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 28 • 02 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5027/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 05 • 03 • 2023
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελία απρόκλητης επίθεσης της αστυνομίας κατά μελών και στελεχών του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη
Χριστιάννα Στυλιανίδου 07 • 03 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5028/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 12 • 03 • 2023
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελλόμενο περιστατικό ξυλοδαρμού και βασανισμού κρατουμένου από αστυνομικούς
Χριστιάννα Στυλιανίδου 17 • 03 • 2023
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελία περιστατικού αστυνομικής βίας στα δικαστήρια του Βόλου
Χριστιάννα Στυλιανίδου 22 • 03 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5035/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 23 • 03 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5026/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 23 • 03 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5036/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 29 • 03 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Μη αιτιολογημένη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης για τον Κώδικα Μετανάστευσης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 30 • 03 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5039/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 03 • 04 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Αναφορά Ανακοίνωση ΕλΕΔΑ για τη χρήση μειωτικών για την προσωπικότητα όρων από την ΕΛ.ΑΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 04 • 04 • 2023
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών
Αναφορά Η μη προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της ΕΑΔ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 06 • 04 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5042/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 11 • 04 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5043/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 12 • 04 • 2023
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Καταγγελίες Τζανερίκου για προσπάθεια παρέμβασης στη Δικαιοσύνη
Χριστιάννα Στυλιανίδου 27 • 06 • 2023
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Αναφορά Σύλληψη δικηγόρου κατά την άσκηση των καθηκόντων του
Χριστιάννα Στυλιανίδου 06 • 07 • 2023
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελία για περιστατικό αστυνομικής βίας στα Καμίνια
Χριστιάννα Στυλιανίδου 18 • 07 • 2023
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελλόμενο περιστατικό αστυνομικής βίας σε βάρος δικηγόρου στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της
Χριστιάννα Στυλιανίδου 26 • 07 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5045/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 27 • 07 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5046/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 31 • 08 • 2023
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Αναφορά Καταγγελίες για απρόκλητη επίθεση και αναίτιες προσαγωγές στο Ε.Μ.Π.
Χριστιάννα Στυλιανίδου 04 • 09 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5047/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 13 • 09 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5049/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 27 • 09 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5055/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 03 • 10 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5056/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 04 • 10 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5057/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 19 • 10 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5058/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 02 • 11 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5062/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 16 • 11 • 2023
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Δεύτερη παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ για χώρο υγειονομικής ταφής στη Ζάκυνθο- παράβαση: INFR(2009)2340
Χριστιάννα Στυλιανίδου 16 • 11 • 2023
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ λόγω καθυστερήσεων πληρωμών στον τομέα της υγείας – παράβαση: INFR(2019)2298
Χριστιάννα Στυλιανίδου 03 • 12 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5073/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 11 • 12 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5076/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 19 • 12 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5078/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 20 • 12 • 2023
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων
Αναφορά Ο νόμος 5079/2023 και οι προβληματισμοί σε επίπεδο καλής νομοθέτησης
Χριστιάννα Στυλιανίδου 21 • 12 • 2023
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών
Αναφορά Παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ για τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια- παράβαση: INFR(2021)2226