ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 19 • 05 • 2022

Υπόθεση Ζωγράφος και λοιποί κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Υπόθεση Ζωγράφος και λοιποί κατά Ελλάδας- Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ
19 • 05 • 2022

Στην υπόθεση Ζωγράφος και λοιποί κατά Ελλάδας το ΕΔΔΑ καταδίκασε τη χώρα για παραβίαση του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ. Ειδικότερα, ακολουθώντας την πάγια νομολογία του επί του ζητήματος το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι υπήρξε παραβίαση του ως άνω άρθρου λόγω του ότι οι προσφεύγοντες δεν είχαν στη διάθεσή τους κάποιο αποτελεσματικό και πραγματικό ένδικο μέσο προκειμένου να μπορέσουν να παραπονεθούν για τις συνθήκες κράτησής τους.

Το άρθρο 13 (Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφ΄εξής ΕΣΔΑ) καθιερώνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε παραβιάστηκε κάποιο δικαίωμα του από αυτά που αναγνωρίζονται στην ΕΣΔΑ να προσφύγει με τρόπο αποτελεσματικό ενώπιον των εθνικών αρχών και ταυτόχρονα επιβάλλει στο κράτος την υποχρέωση να προβλέψει τα κατάλληλα ένδικα βοηθήματα και μέσα για το σκοπό αυτό (βλ. περισσότερα για το άρθρο 13 σε 1, 2, 3). 

Η μη ύπαρξη στο ελληνικό δίκαιο μίας πραγματικής και αποτελεσματικής προσφυγής που να επιτρέπει στα άτομα να παραπονεθούν για τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνται στις ελληνικές φυλακές έχει αποτελέσει αρκετές φορές την βάση για την καταδίκη της χώρας για παραβίαση του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ (βλ. μεταξύ άλλων 1, 2, 3, 4, 5).

Από την άλλη πλευρά, το ΕΔΔΑ, εξετάζοντας την υπόθεση όσον αφορά τους προσφεύγοντες 1, 2, 4, 6, 10 έως 14, 16, 17, 19, 20, 26 έως 28, 30 και 32 έως 34 και την περίοδο κράτησής τους στο κλειστό τμήμα της φυλακής, μη βλέποντας κάποιο λόγο να αποκλίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση από την πάγια νομολογία του επί του θέματος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 3, καθώς οι προσφεύγοντες δεν είχαν στη διάθεσή τους κάποιο αποτελεσματικό και πραγματικό ένδικο μέσο για να μπορέσουν να παραπονεθούν για τις συνθήκες κράτησής τους.

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά ενός κράτους δικαίου.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα που θα πρέπει να απολαμβάνει κάθε πολίτης κατοχυρώνονται μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αποτελεί δε, πρωταρχική και αναντίρρητη υποχρέωση του κράτους το να σέβεται αυτά τα δικαιώματα.

Στη συγκεκριμένη, ωστόσο, περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 εκ μέρους της Ελλάδας, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο στους προσφεύγοντες κάποιο αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα που να τους επιτρέπει να παραπονεθούν για τις συνθήκες κράτησής τους στο κλειστό τμήμα των φυλακών Κασσάνδρας.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ