ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Διαφθορά

Η διαφθορά συνιστά έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για το Κράτος Δικαίου, την οικονομική ανάπτυξη, τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αποτελεσματική καταπολέμησή της πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο των κρατών και οι δημόσιες αρχές να υπηρετούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Δείκτης εφαρμογής του Κράτους Δικαίου

Απλοποιημένο συγκεντρωτικό διάγραμμα παρουσίασης του δείκτη εφαρμογής του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 2015 έως σήμερα, για την κατηγορία «Διαφθορά».

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ