ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θεμελιώδη Δικαιώματα
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο

Το Κράτος Δικαίου οφείλει να επιδεικνύει απαρέγκλιτα σεβασμό στο προσφυγικό δίκαιο (Σύμβαση της Γενεύης), να προστατεύει το δικαίωμα στη ζωή και το άσυλο και να απέχει από παράνομες πρακτικές, όπως η επιστροφή ή επαναπροώθηση προσφύγων. Τελευταία, η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας τίθεται υπό εξέταση λόγω του χειρισμού της προσφυγικής κρίσης.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 25 • 04 • 2024
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας Ελευθερία συνάθροισης
Έκθεση Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: Ετήσια Έκθεση 2023
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 14 • 12 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Μηχανισμός καταγραφής περιστατικών άτυπων αναγκαστικών επιστροφών | Ετήσια Έκθεση 2022
Συνήγορος του Πολίτη 23 • 08 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Ειδική Έκθεση | Eπιστροφές Aλλοδαπών 2022
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 22 • 06 • 2023
Ελευθερία του Τύπου Διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας Ελευθερία συνάθροισης
Έκθεση ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη στην Ελλάδα στις