ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θεμελιώδη Δικαιώματα
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων ασύλου

Το Κράτος Δικαίου οφείλει να επιδεικνύει απαρέγκλιτα σεβασμό στο προσφυγικό δίκαιο (Σύμβαση της Γενεύης), να προστατεύει το δικαίωμα στη ζωή και το άσυλο και να απέχει από παράνομες πρακτικές, όπως η επιστροφή ή επαναπροώθηση προσφύγων. Τελευταία, η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας τίθεται υπό εξέταση λόγω του χειρισμού της προσφυγικής κρίσης.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 25 • 01 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων ασύλου
Έκθεση Μηχανισμός Καταγραφής Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 18 • 07 • 2022
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων ασύλου
Έκθεση Έκθεση του ENNHRI για την ενίσχυση της λογοδοσίας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 23 • 06 • 2022
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων ασύλου
Έκθεση Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας – Ετήσια Έκθεση 2021
Συνήγορος του Πολίτη 31 • 12 • 2021
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων ασύλου
Έκθεση Ειδική Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη για τις Επιστροφές Αλλοδαπών 2021