ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Τάξη & Ασφάλεια
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία

Σ ’ένα Κράτος Δικαίου οι αστυνομικές δυνάμεις οφείλουν να χρησιμοποιούν νόμιμα μέσα για την προστασία των πολιτών και να μην προσφεύγουν σε παρανομίες, κατάχρηση εξουσίας και υπερβολική βία. Δυστυχώς, στην Ελλάδα η άσκηση υπέρμετρης βίας από την αστυνομία είναι γεγονός και περνά – κατά κύριο λόγο – ατιμώρητη.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ
Συνήγορος του Πολίτη 08 • 11 • 2023
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Έκθεση Έκθεση 2022: Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 23 • 06 • 2022
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας – Ετήσια Έκθεση 2021
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 03 • 03 • 2022
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Έκθεση Έκθεση Αξιολόγησης (Πέμπτος κύκλος αξιολόγησης)
Συνήγορος του Πολίτη 31 • 12 • 2021
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία Υπερβολική επιτήρηση
Έκθεση Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη ως Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας για το 2021