ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΡΘΡΑ
Χριστιάννα Στυλιανίδου 05 • 01 • 2019

Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2018 για παραβίαση του άρθρου 3 λόγω συμπεριφορών αστυνομικών οργάνων

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ το έτος 2018 για παραβίαση του άρθρου 3 λόγω συμπεριφορών αστυνομικών οργάνων
05 • 01 • 2019

Κατά το έτος 2018 εκδόθηκαν 3 αποφάσεις του ΕΔΔΑ, στο πλαίσιο των οποίων διαπιστώθηκε παραβίαση (και) του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, λόγω της (βίαιης ή αυθαίρετης)  συμπεριφοράς που επέδειξαν αστυνομικά όργανα κατά των προσφευγόντων ή/και λόγω της μη διεξαγωγής μίας πλήρους, δίκαιης και αμερόληπτης έρευνας για τα καταγγελλόμενα από τους προσφεύγοντες περιστατικά αστυνομικής βίας ή αυθαιρεσίας.

Mε το άρθρο 3 (Απαγόρευση των βασανιστηρίων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφ’ εξής ΕΣΔΑ) αναγνωρίζεται το απόλυτο δικαίωμα να μην υποβάλλεται κάποιος σε βασανιστήρια και σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση. Με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνεται μία από τις θεμελιώδεις αξίες των δημοκρατικών κοινωνιών. Κατά το ουσιαστικό σκέλος του δικαιώματος του άρθρου 3, τα κράτη έχουν την υποχρέωση να μην επιτρέπουν καμία απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή βασανιστήρια σε άτομα που είναι υπό τον έλεγχο κρατικών αρχών. Κατά το διαδικαστικό σκέλος του ίδιου άρθρου, τα κράτη έχουν την υποχρέωση, σε οποιαδήποτε περίπτωση καταγγελίας για κακομεταχείριση, να προβαίνουν σε άμεση, διεξοδική και ανεξάρτητη διερεύνηση αυτής, προς αποτροπή δημιουργίας κλίματος ανοχής και ατιμωρησίας σχετικών πρακτικών. Αναφέρεται σε αυτό το σημείο, ότι στις περιπτώσεις που ένα άτομο έρχεται αντιμέτωπο με τις αστυνομικές αρχές, κάθε προσφυγή σε σωματική βία που δεν έχει καταστεί απολύτως αναγκαία λόγω της προηγούμενης συμπεριφοράς του ατόμου, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αποτελεί κατ’ αρχήν παραβίαση του δικαιώματος που κατοχυρώνεται στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. (βλ. περισσότερα για το περιεχόμενο του άρθρου 3 σε 1, 23). 

Κατά το έτος 2018 το ΕΔΔΑ εξέδωσε 3 αποφάσεις στο πλαίσιο των οποίων διαπιστώθηκε η εκ μέρους της Ελλάδας παραβίαση (και) του άρθρου 3 λόγω της συμπεριφοράς που επέδειξε η αστυνομία κατά πολιτών. 

Ειδικότερα: 

  • Τον Ιανουάριο του 2018 εκδόθηκε η απόφαση (βλ. 1, 2) στην υπόθεση Σιδηρόπουλος και Παπακώστας κατά Ελλάδας (αρ. προσφυγής 33349/10). 

Στη συγκεκριμένη υπόθεση το ΕΔΔΑ έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση των άρθρων 3, 6 παρ. 1 και 13 της ΕΣΔΑ (βλ. περισσότερα για την απόφαση εδώ). 

  • Τον Απρίλιο του 2018 εκδόθηκε η απόφαση (βλ. 1, 2) στην υπόθεση Andersen κατά Ελλάδας (αρ. προσφυγής 42660/11)

Στη συγκεκριμένη υπόθεση ο προσφεύγων παραπονέθηκε αφενός για την σε βάρος του άσκηση φυσικής βίας (κλοτσιές, γροθιές, χτυπήματα με κλομπ) εκ μέρους των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στην σύλληψή του κατά το έτος 2008 (βλ. κυρίως παρ. 8-11 και 67 επ.) και αφετέρου για την παράλειψη των διοικητών και δικαστικών αρχών της χώρας να διεξάγουν μία πλήρη, δίκαιη και αμερόληπτη έρευνα σχετικά με το επίδικο επεισόδιο (βλ. κυρίως παρ. 26-38 και 43-44).

  • Τον Νοέμβριο του 2018 εκδόθηκε η απόφαση (βλ. 1, 2) στην υπόθεση Κωνσταντινόπουλος και λοιποί κατά Ελλάδας (Νο 2) (αρ. προσφυγών 29543/15 και 30984/15).

Η συγκεκριμένη υπόθεση προέκυψε από 2 προσφυγές που κρίθηκε ότι πρέπει να συνεκδικαστούν λόγω της ομοιότητας των πραγματικών περιστατικών και των ουσιωδών προβλημάτων που προβάλλουν. 

Οι 22 προσφεύγοντες κρατούνταν στις Φυλακές Γρεβενών, όπου τον Απρίλιο του 2013 διεξήχθη αιφνιδιαστική έρευνα από το σωφρονιστικό προσωπικό με τη βοήθεια αστυνομικών της ΕΚΑΜ (Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα), μίας μονάδας εξουδετέρωσης βομβών και ενός αστυνομικού σκύλου. Οι προσφεύγοντες παραπονέθηκαν μεταξύ άλλων: α) για το ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω έρευνας έπεσαν θύματα  δυσανάλογης και αδικαιολόγητης λεκτικής και σωματικής βίας εκ μέρους των αστυνομικών οργάνων (βλ. παρ. 9, 13, 58 επ.) και β) για την αναποτελεσματικότητα της έρευνας που έλαβε χώρα σχετικά με τα καταγγελλόμενα εξ αυτών γεγονότα. 

Το ΕΔΔΑ κρίνοντας επί της ουσίας της υπόθεσης για 21 προσφεύγοντες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για 11 από αυτούς (ήτοι για αυτούς που είχαν εξεταστεί από ιατροδικαστή) υπήρξε παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ τόσο ως προς το ουσιαστικό όσο και ως προς το διαδικαστικό σκέλος, καθώς αφενός οι εν λόγω προσφεύγοντες υπέστησαν κακομεταχείριση (βλ. παρ. 69-83) και αφετέρου η διεξαχθείσα έρευνα από τις εθνικές αρχές σχετικά με τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων περί κακομεταχείρισης δεν ήταν ούτε διεξοδική ούτε ταχεία ούτε ανεξάρτητη (βλ. παρ. 95-110). Από την άλλη πλευρά το Δικαστήριο αποφάσισε ότι για τους λοιπούς 10 προσφεύγοντες (για τους οποίους δεν προσκομίστηκε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τους τραυματισμούς που υπέστησαν) δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη κακομεταχείρισης.

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ