ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Εκθέσεις

 

Για την πληρέστερη αποτύπωση, την ιστορική εκτίμηση αλλά και την εις βάθος εποπτεία του κρίσιμου και ανεξάντλητου ζητήματος των παραβιάσεων του ΚΔ σε μια χώρα, συμβάλλουν σημαντικά και οι εκθέσεις και αξιολογήσεις που «φωτογραφίζουν» την κατάσταση του ΚΔ σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εδώ θα βρείτε ένα αποθετήριο με:

 

α. Όλες τις εκθέσεις και αξιολογήσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα από τα αρμόδιους και εντεταλμένους διεθνείς οργανισμούς όπως η GRECO, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ κ.λπ..

β. Ετήσιες αναφορές από το Govwatch με βάση τις καταχωρήσεις της πλατφόρμας.

Φίλτρα
Συντάχθηκε από:
Έτος
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 25 • 04 • 2024
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας Ελευθερία συνάθροισης
Έκθεση Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: Ετήσια Έκθεση 2023
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 20 • 03 • 2024
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Δημοσίευση της Δεύτερης Προσθήκης στη 2η Έκθεση Συμμόρφωσης του 4ου Γύρου Αξιολόγησης
Varieties of Democracy 13 • 03 • 2024
Έκθεση DEMOCRACY REPORT 2024 | Democracy Winning and Losing at the Ballot
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 14 • 12 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Μηχανισμός καταγραφής περιστατικών άτυπων αναγκαστικών επιστροφών | Ετήσια Έκθεση 2022
Συνήγορος του Πολίτη 08 • 11 • 2023
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Έκθεση Έκθεση 2022: Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
World Justice Project 25 • 10 • 2023
Έκθεση World Justice Project: Δείκτης του Κράτους Δικαίου 2023
Η συντακτική ομάδα του Govwatch 26 • 09 • 2023
Έκθεση 2η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 2022
Συνήγορος του Πολίτη 23 • 08 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Ειδική Έκθεση | Eπιστροφές Aλλοδαπών 2022
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 07 • 07 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Η στάση των επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά
Διεθνής Διαφάνεια 06 • 07 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς – 2022
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 06 • 07 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Η στάση των πολιτών απέναντι στη διαφθορά στην ΕΕ το 2023 – Ελλάδα
European Commission 05 • 07 • 2023
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση του 2023 για το κράτος δικαίου: Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην…
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 22 • 06 • 2023
Ελευθερία του Τύπου Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας Ελευθερία συνάθροισης
Έκθεση ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη στην Ελλάδα στις
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 05 • 05 • 2023
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας Ελευθερία συνάθροισης
Έκθεση Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας – Ετήσια Έκθεση 2022
Συνήγορος του Πολίτη 06 • 04 • 2023
Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων
Έκθεση Ειδική Έκθεση | Η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία
Συνήγορος του Πολίτη 05 • 04 • 2023
Έκθεση Ετήσια Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη | 2022
Διεθνής Αμνηστία 03 • 04 • 2023
Έκθεση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ 2022/23: ΕΛΛΑΔΑ
Varieties of Democracy 06 • 03 • 2023
Έκθεση Η υποβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας στην Ελλάδα
Media Freedom Rapid Response (MFRR) 07 • 02 • 2023
Ελευθερία του Τύπου
Έκθεση Χαρτογράφηση για την ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης – 2022
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 25 • 01 • 2023
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Μηχανισμός Καταγραφής Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών
World Justice Project 31 • 10 • 2022
Έκθεση World Justice Project: Rule of Law Index 2022
Η συντακτική ομάδα του Govwatch 13 • 09 • 2022
Έκθεση 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 2021
Συμβούλιο της Ευρώπης 02 • 09 • 2022
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Έκθεση Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Ελλάδα για την πρόληψη των…
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 18 • 07 • 2022
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση του ENNHRI για την ενίσχυση της λογοδοσίας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα
European Commission 13 • 07 • 2022
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην…
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 23 • 06 • 2022
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας – Ετήσια Έκθεση 2021
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 02 • 06 • 2022
Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών
Έκθεση Τέταρτος Κύκλος Αξιολόγησης | Προσθήκη στη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 12 • 05 • 2022
Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 06 • 04 • 2022
Έκθεση Implementing the OECD Anti-Bribery Convention: Phase 4 Report Greece
European Center for Press and Media Freedom 30 • 03 • 2022
Ελευθερία του Τύπου
Έκθεση Controlling the Message: Challenges for independent reporting in Greece
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 03 • 03 • 2022
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Έκθεση Έκθεση Αξιολόγησης (Πέμπτος κύκλος αξιολόγησης)
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 24 • 02 • 2022
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων
Έκθεση Έκθεση Παρακολούθησης του Συστήματος των Δημόσιων Συμβάσεων Περιόδου 2018 – 2020
Συνήγορος του Πολίτη 31 • 12 • 2021
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία Υπερβολική επιτήρηση
Έκθεση Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη ως Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας για το 2021
Συνήγορος του Πολίτη 31 • 12 • 2021
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Ειδική Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη για τις Επιστροφές Αλλοδαπών 2021
World Justice Project 14 • 10 • 2021
Έκθεση World Justice Project: Rule of Law Index 2021
Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI) 29 • 09 • 2021
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI) για τα δικαιώματα των μεταναστών…
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 • 07 • 2021
Έκθεση Έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 15 • 07 • 2021
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση της ΕΕΔΑ για την κατάσταση των δικαιωμάτων των μεταναστών στα σύνορα
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 05 • 07 • 2021
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση αναφοράς της ΕΕΔΑ για τις επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων για την αντιμετώπισή…
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 30 • 06 • 2021
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων
Έκθεση Έκθεση πεπραγμένων 2020 – ΕΑΑΔΗΣΥ
Εθνική Αρχή Διαφάνειας 29 • 06 • 2021
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων
Έκθεση Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2020 – ΕΑΔ
Διεθνής Διαφάνεια 15 • 06 • 2021
Έκθεση Παγκόσμιο Βαρόμετρο της Διαφθοράς
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 19 • 05 • 2021
Έκθεση Έκθεση αναφοράς για τις επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων για την αντιμετώπισή της στα…
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 22 • 04 • 2021
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας – Ετήσια Έκθεση 2020
Διεθνής Αμνηστία 07 • 04 • 2021
Έκθεση Έκθεση Διεθνούς Αμνηστίας 2020/21: Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο
Human Rights Watch 23 • 01 • 2021
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση Human Rights Watch: Ελλάδα, γεγονότα του 2020
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 20 • 01 • 2021
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων
Έκθεση Έκθεση παρακολούθησης των δημόσιων συμβάσεων 2018-2020
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 20 • 01 • 2021
Έκθεση ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2020
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 10 • 01 • 2021
Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2020 – ΕΣΡ
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 31 • 12 • 2020
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2020 – ΑΔΑΕ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 30 • 09 • 2020
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων
Έκθεση Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 24 • 09 • 2020
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση Αναφοράς της ΕΕΔΑ για το Προσφυγικό και το Μεταναστευτικό Ζήτημα – 2020
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 23 • 09 • 2020
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση της ΕΕΔΑ για την προστασία αιτούντων άσυλο-θυμάτων βασανιστηρίων
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 23 • 09 • 2020
Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση ΕΕΔΑ για την προστασία αιτούντων άσυλο-θυμάτων βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής…
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 12 • 06 • 2020
Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση για την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη λήψη των μέτρων αντιμετώπισης της…
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 20 • 01 • 2020
Έκθεση ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2019
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 10 • 01 • 2020
Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2018-2019 | ΕΣΡ
Συνήγορος του Πολίτη 01 • 01 • 2020
Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Συνήγορος του Πολίτη – Ετήσια Έκθεση 2019
Συνήγορος του Πολίτη 31 • 12 • 2019
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης – Ετήσια Ειδική Έκθεση OPCAT 2019
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 31 • 12 • 2019
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2019 – ΑΔΑΕ
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 31 • 12 • 2019
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας | Ετήσια Έκθεση 2019
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 06 • 09 • 2019
Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Έκθεση Αναφοράς της ΕΕΔΑ για το Προσφυγικό και το Μεταναστευτικό Ζήτημα – 2019
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 20 • 01 • 2019
Έκθεση ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2018
Συνήγορος του Πολίτη 31 • 12 • 2018
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Αστυνομική βία & αυθαιρεσία Υπερβολική επιτήρηση
Έκθεση Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη ως Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας (2017-2018)
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 31 • 12 • 2018
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2018 – ΑΔΑΕ
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 20 • 01 • 2018
Έκθεση ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2017
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 10 • 01 • 2018
Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2017 – ΕΣΡ
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 31 • 12 • 2017
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2017 – ΑΔΑΕ
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 20 • 01 • 2017
Έκθεση ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2016
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 31 • 12 • 2016
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2016 – ΑΔΑΕ
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 20 • 01 • 2016
Έκθεση ΑΣΕΠ – Ετήσια Έκθεση 2015
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 10 • 01 • 2016
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2015 – ΕΣΡ
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 31 • 12 • 2015
Έκθεση Έκθεση Πεπραγμένων 2015 – ΑΔΑΕ