ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Διεθνής Διαφάνεια
Παγκόσμιο Βαρόμετρο της Διαφθοράς
15 • 06 • 2021

Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Παγκόσμιου Βαρόμετρου Διαφθοράς 2021, οι πολίτες πιστεύουν κατά 29% ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ ένα ποσοστό 9% των Ελλήνων, όπως προαναφέρθηκε αποδέχεται ότι δωροδόκησε για να λάβει δημόσιες υπηρεσίες τους τελευταίους 12 μήνες.

 

Επίπεδα δωροδοκίας

 

Σύμφωνα με τους πολίτες που χρησιμοποίησαν τις κάτωθι δημόσιες υπηρεσίες τους τελευταίους 12 μήνες.

Συνολικό ποσοστό όσων δωροδόκησαν: 9%

Δημόσια σχολεία: 1%

Δημόσιες κλινικές και νοσοκομεία: 10%

Έγγραφα ταυτότητας: 4%

Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας: 3%

Αστυνομία: 2%

 

Αποτελέσματα ανά θεσμό

 

Ποσοστό πολιτών που πιστεύουν ότι οι περισσότεροι ή όλοι οι σχετιζόμενοι με τους θεσμούς αυτούς εμπλέκονται σε περιστατικά διαφθοράς:

Πρωθυπουργός: 30%

Αστυνομία: 21%

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης: 33%

Τοπικοί άρχοντες (συμπεριλαμβανομένων δημάρχων): 35%

Μέλη του κοινοβουλίου: 45%

Δικαστές: 23%

Διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων: 34%

Τραπεζικά στελέχη: 32%

ΜΚΟ: 59%

Για αναλυτικότερες πληροφορίες κατεβάστε την έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας.

Διεθνής Διαφάνεια
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ