ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Έκθεση Πεπραγμένων 2015 – ΕΣΡ
10 • 01 • 2016

Το ΕΣΡ λειτουργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αφενός μεν ως εγγυητής ατομικών δικαιωμάτων και ιδίως του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση και του δικαιώματος σε ποιοτική ψυχαγωγία και πολυφωνική ενημέρωση, αφετέρου δε ως εποπτικός φορέας μιας σημαντικής, σε μέγεθος και σε κοινωνική σημασία, οικονομικής δραστηριότητας. Το ΕΣΡ, όπως και όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές, λογοδοτούν ενώπιον του Κοινοβουλίου.

Το 2015 υπήρξε έτος σημαντικών πολιτικών διεργασιών. Ειδικότερα, οι εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου, το δημοψήφισμα του Ιουλίου και οι εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 αποτέλεσαν κορυφαία γεγονότα. Οι έντονες πολιτικές διεργασίες του 2015 καλύφθηκαν από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με τρόπο πολλές φορές δυσανάλογο ως προς την εκλογική δύναμη των κομμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, τα υψηλότερα ποσοστά χρονικής έκθεσης αφορούν στο κυβερνών κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση, τα κόμματα, με εξαίρεση τη Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ, σε γενικές γραμμές έτυχαν χρονικής παρουσίασης ανάλογης των εκλογικών ποσοστών τους, ωστόσο, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις περιπτώσεις ορισμένων τηλεοπτικών σταθμών.

Οι πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος που εξέπεμπαν με επίγεια ψηφιακή μετάδοση στις 31/12/2015 και ανά τύπο εμβέλειας ήταν:

  • Εθνικής εμβέλειας: 9
  • Περιφερειακής εμβέλειας: 65
  • Τοπικής εμβέλειας: 45
  • Σύνολο: 119

Από τους συνολικά 119 τηλεοπτικούς σταθμούς με επίγεια ψηφιακή μετάδοση, οι 100 (84%) εκπέμπουν ενημερωτικό πρόγραμμα, ενώ 19 (16%) εκπέμπουν μη ενημερωτικό πρόγραμμα.

Επιπλέον, στο τμήμα μητρώου ραδιοφώνων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης περιλαμβάνονται 921 ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούσαν στις 31/12/2015.

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ