ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Νομοθετική Διαδικασία & Κυβερνητική Εποπτεία

Η αρχή της νομιμότητας, η αρχή της ισότητας, η ασφάλεια δικαίου, η διαφάνεια, η απαγόρευση της αυθαιρεσίας των δημόσιων αρχών, η ανοιχτή διακυβέρνηση και η λογοδοσία είναι βασικές συνιστώσες του Κράτους Δικαίου για τη θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων δικαίου.

Δείκτης εφαρμογής του Κράτους Δικαίου

Απλοποιημένο συγκεντρωτικό διάγραμμα παρουσίασης του δείκτη εφαρμογής του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 2015 έως σήμερα, για την κατηγορία «Νομοθετική Δικαιοσύνη & Κυβερνητική Εποπτεία».

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ