ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θεμελιώδη Δικαιώματα
Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων

Κάποιες πληθυσμιακές ομάδες έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση στα δημόσια και κοινωνικά αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν να έχουν ποιότητα ζωής (όπως μεταξύ άλλων οι ανήκοντες σε μειονότητες, οι ρομά, οι αποφυλακισμένοι, οι κακοποιημένες γυναίκες, οι ψυχικά ασθενείς, οι ανήλικοι παραβάτες, οι χρήστες ουσιών κ.α.) με ότι αυτό συνεπάγεται για την δυνατότητά τους να απολαύσουν ουσιαστικά τα δικαιώματά τους. Ένα κράτος δικαίου οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των ομάδων αυτών και θεσμοθετούνται κατάλληλα αλλά και διαφυλάσσονται επαρκώς.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 25 • 04 • 2024
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας Ελευθερία συνάθροισης
Έκθεση Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: Ετήσια Έκθεση 2023
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 22 • 06 • 2023
Ελευθερία του Τύπου Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας Ελευθερία συνάθροισης
Έκθεση ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη στην Ελλάδα στις
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 05 • 05 • 2023
Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας Ελευθερία συνάθροισης
Έκθεση Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας – Ετήσια Έκθεση 2022
Συνήγορος του Πολίτη 06 • 04 • 2023
Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων
Έκθεση Ειδική Έκθεση | Η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία