ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη στην Ελλάδα στις
22 • 06 • 2023

Στις 5 και 6 Μαΐου 2022, έξι μέλη της ΕΟΚΕ συμμετείχαν στην επίσκεψη στην Ελλάδα. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με διάφορους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, συγκεκριμένα με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), κοινωνικούς εταίρους, μέσα ενημέρωσης και νομικά επαγγέλματα αφενός, και τις ελληνικές αρχές αφετέρου. Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να αποτυπώσει και να αναπαραγάγει πιστά τις απόψεις της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, το κράτος δικαίου.

Οι προαναφερθείσες συναντήσεις διαμορφώθηκαν κάτω από τις πέντε ακόλουθες θεματικές ενότητες :

  • Θεμελιώδη δικαιώματα που σχετίζονται με τους κοινωνικούς εταίρους
  • Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και ελευθερία του συνέρχεσθαι
  • Ελευθερία της έκφρασης και ελευθερία των μέσων ενημέρωσης
  • Μη διάκριση
  • Το κράτος δικαίου

Οι εισηγήσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων συμπεριλήφθηκαν σε έκθεση που συνέταξαν τα μέλη της αντιπροσωπείας. Η έκθεση αυτή κοινοποιήθηκε στις ελληνικές αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους υπέβαλαν την απάντησή τους.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ