ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θεμελιώδη Δικαιώματα
Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας

Σ’ένα Κράτος Δικαίου, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το δικαίωμα συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης αυτών, ατομικά ή συλλογικά, δημοσία ή κατ’ ιδίαν. Περιλαμβάνει επίσης την αντίρρηση συνειδήσεως και την προστασία όσων δεν επιθυμούν να εκπληρώσουν στρατιωτική θητεία.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ