ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 06 • 11 • 2021

Μη συμμόρφωση στη νομιμότητα από το υπουργείο Παιδείας επί της απαλλαγής από τα θρησκευτικά

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Μη συμμόρφωση στη νομιμότητα από το υπουργείο Παιδείας επί της απαλλαγής από τα θρησκευτικά
06 • 11 • 2021

Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο απαλλαγής των μαθητών από τα θρησκευτικά δεν είναι σύμφωνη με τη νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Την 1η Ιουνίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2286/Β’/01.06.2021) η υπουργική απόφαση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αριθμ. 61178/ΓΔ4) που καθορίζει τον τρόπο απαλλαγής των μαθητών από μια σειρά μαθημάτων, μεταξύ των οποίων και τα θρησκευτικά. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη της απόφασης:

«Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής: “Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών”. Η αίτηση υπογράφεται από τον ίδιο/ίδια τον/τη μαθητή/ τρια, εάν είναι ενήλικος/η, ή και από τους δύο γονείς/ κηδεμόνες του/της, εάν είναι ανήλικος/η. Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα».

«Παρά τις συστάσεις της ΑΠΔΠΧ το Υπουργείο απαξίωσε να συμμορφωθεί και επιπροσθέτως στο προαναφερόμενο ΦΕΚ απαιτεί η αίτηση να συντάσσεται και από τους δύο γονείς, κάτι που δεν απαιτείται για την απαλλαγή από άλλα μαθήματα (π.χ. φυσική αγωγή), ενώ επίσης διαφοροποιείται και στην απαίτηση γνησίου υπογραφής επί της υπεύθυνης δήλωσης και μάλιστα χωρίς να προβλέπεται η προσφάτως εισαχθείσα ηλεκτρονική διαδικασία. Εκτός αυτού, δεν επιτρέπει (και πάλι) την υποβολή αίτησης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ως εάν η θρησκευτική συνείδηση να μεταβάλλεται μόνο κατά τους θερινούς μήνες των διακοπών, κάτι που δεν συμβαίνει με τα άλλα μαθήματα», σχολιάζει η ΕλΕΔΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση Παπαγεωργίου και άλλοι κατά Ελλάδας έκρινε πως «οι κρατικές αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να επεμβαίνουν στην σφαίρα της ατομικής συνείδησης και να διαπιστώνουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ατόμου ή να το υποχρεώνουν να αποκαλύπτει τις πεποιθήσεις του σχετικά με πνευματικά ζητήματα», η οργάνωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, «επιτελώντας στο έπακρο έναν ρόλο που αρμόζει σε θρησκευτικές αρχές, παρεμβάλλει προσκόμματα στη διαδικασία απαλλαγής από τα θρησκευτικά απαιτώντας την έμμεση αποκάλυψη θρησκευτικών πεποιθήσεων. Την ίδια στιγμή φαίνεται να αιτείται το ίδιο απαλλαγή από τη νομιμότητα και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων». 

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

 Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, οι δημόσιες Αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να επεμβαίνουν στην σφαίρα της ατομικής συνείδησης και να διαπιστώνουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ατόμου ή να το υποχρεώνουν να αποκαλύπτει τις πεποιθήσεις του σχετικά με πνευματικά ζητήματα, ενώ σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ, η απαλλαγή από τα θρησκευτικά θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕλΕΔΑ, η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο απαλλαγής των μαθητών από τα θρησκευτικά δεν συμμορφώνεται στις παραπάνω απαιτήσεις παρά την πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο του Στρασβούργου και παρά την απόφαση της ΑΠΔΠΧ.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ