ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
λιστα συντακτριων/-ων
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Βιογραφικό

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) είναι σωματείο με πολυετή δράση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συνεισφορά στο govwatch