ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Παρατηρούμε το Δίκαιο στο Κράτος
Το Govwatch είναι ένας συλλογικός χάρτης με αναφορές μη εφαρμογής του Κράτους Δικαίου σχεδιασμένος από πολίτες, την Κοινωνία των Πολιτών, τον δημοσιογραφικό και ακαδημαϊκό κόσμο.
Δείκτες εφαρμογής του Κράτους Δικαίου

Δυναμικό χρονοδιάγραμμα και οπτικοποίηση του ιστορικού της Ελλάδας όσον αφορά την τήρηση του Κράτους Δικαίου βάσει των σχετικών δεδομένων από τον «Δείκτη Κράτους Δικαίου» του World Justice Project, από το 2015 έως και σήμερα.

1 — απόλυτη εφαρμογή
0 — καμία εφαρμογή

Νομοθετική Διαδικασία & Κυβερνητική Εποπτεία

Η αρχή της νομιμότητας, η αρχή της ισότητας, η ασφάλεια δικαίου, η διαφάνεια, η απαγόρευση της αυθαιρεσίας των δημόσιων αρχών, η ανοιχτή διακυβέρνηση και η λογοδοσία είναι βασικές συνιστώσες του Κράτους Δικαίου για τη θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων δικαίου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαφθορά

Η διαφθορά συνιστά έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για το Κράτος Δικαίου, την οικονομική ανάπτυξη, τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αποτελεσματική καταπολέμησή της πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο των κρατών και οι δημόσιες αρχές να υπηρετούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τάξη & Ασφάλεια

Η ελευθερία και η ασφάλεια αποτελούν αξίες απαραίτητες για ένα Κράτος Δικαίου. Συχνά, ωστόσο, φαίνεται να έρχονται σε σύγκρουση και δημιουργείται ένα δίλημμα σχετικά με το ποια από τις δύο αξίες πρέπει να υπερισχύσει. Ο τρόπος με τον οποίο η πολιτεία επιλύει το δίλημμα αναδεικνύει το επίπεδο της Δημοκρατίας της.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θεμελιώδη Δικαιώματα

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, στην ΕΣΔΑ και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., αποτελεί μία από τις βασικές υποχρεώσεις ενός Κράτους Δικαίου.  Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στη μη διακριτική μεταχείριση αποτελούν ορισμένες από τις κατηγορίες που εντάσσονται στη συγκεκριμένη ενότητα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόσφατες εκθέσεις
ΟΛΕΣ
Αναφορές περιστατικών μη τήρησης του Κράτους Δικαίου

Στόχος του govwatch είναι να φέρει σε δημόσια προβολή περιστατικά μη τήρησης του Κράτους Δικαίου. Για να το πετύχουμε αυτό συνεργαζόμαστε με διάφορους οργανισμούς, πρωτοβουλίες, φορείς και άτομα.

Κάθε άτομο μπορεί να συνεισφέρει στο έργο αυτό.

ΜΑΘΕ συγκεκριμένα ΠΩΣ

Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ