ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Τάξη & Ασφάλεια
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης

Η ποινική δικαιοσύνη αποτελεί το πεδίο όπου το δίπολο ελευθερίας-δικαιωμάτων και ασφάλειας γεννά τις περισσότερες συγκρούσεις. Η ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων του κοινωνικού συνόλου, τ@ κατηγορούμεν@ και του θύματος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του Κράτους Δικαίου, τόσο κατά τη θέσπιση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων όσο και κατά την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων και την έκτιση ποινών.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ
Συνήγορος του Πολίτη 08 • 11 • 2023
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Έκθεση Έκθεση 2022: Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 22 • 06 • 2023
Ελευθερία του Τύπου Διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας Ελευθερία συνάθροισης
Έκθεση ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη στην Ελλάδα στις
Συμβούλιο της Ευρώπης 02 • 09 • 2022
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης
Έκθεση Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Ελλάδα για την πρόληψη των…
Συνήγορος του Πολίτη 31 • 12 • 2019
Ποινικό σύστημα και καταστήματα κράτησης Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Έκθεση Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης – Ετήσια Ειδική Έκθεση OPCAT 2019