ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Διαφθορά
Δημόσιες συμβάσεις

Οι δημόσιες συμβάσεις θεωρούνται ως ένας τομέας ιδιαίτερα επιρρεπής σε ζητήματα διαφθοράς. Για τον λόγο αυτό, προβλέπονται ορισμένες αρχές και απαιτήσεις καθώς και συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να τηρούνται στο πεδίο αυτό ώστε να αποφευχθούν ή/και να ελαττωθούν τα τυχόν ανακύπτοντα φαινόμενα διαφθοράς, διαπλοκής και κακοδιαχείρισης.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ