ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Διαφθορά
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων

Οι δημόσιες συμβάσεις θεωρούνται ως ένας τομέας ιδιαίτερα επιρρεπής σε ζητήματα διαφθοράς. Για τον λόγο αυτό, προβλέπονται ορισμένες αρχές και απαιτήσεις καθώς και συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να τηρούνται στο πεδίο αυτό ώστε να αποφευχθούν ή/και να ελαττωθούν τα τυχόν ανακύπτοντα φαινόμενα διαφθοράς, διαπλοκής και κακοδιαχείρισης. Σε ένα Kράτος Δικαίου πραγματικής διαφάνειας και λογοδοσίας, η κυβέρνηση και οι δημόσιοι φορείς οφείλουν να δαπανούν το δημόσιο χρήμα εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία ώστε αυτό να μην κατασπαταλείται και να μην καταλήγει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που απολαμβάνουν προνομιακές και πελατειακές σχέσεις με την εξουσία.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Άννα Κανελλοπούλου 20 • 02 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων
Υπόθεση Χειμάρα: Παρέμβαση οικονομικού εισαγγελέα κατά του παραιτηθέντα βουλευτή για συμβάσεις προμηθειών με το Δημόσιο
Λουλουδένια Κρίκη 20 • 11 • 2021
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων
Προβληματισμοί με την σύσταση της καινούργιας κυβερνητικής επιτροπής για τα μεγάλα δημόσια έργα
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 02 • 11 • 2021
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων
Μηνυτήρια αναφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις απευθείας αναθέσεις της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής
Χριστιάννα Στυλιανίδου 15 • 10 • 2021
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων
Η εξαιρετική ρύθμιση για την ανάθεση υπηρεσιών δακοκτονίας και η “εξαφανισμένη” αρνητική γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 20 • 03 • 2024
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Δημοσίευση της Δεύτερης Προσθήκης στη 2η Έκθεση Συμμόρφωσης του 4ου Γύρου Αξιολόγησης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 07 • 07 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Η στάση των επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά
Διεθνής Διαφάνεια 06 • 07 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς – 2022
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 06 • 07 • 2023
Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Η στάση των πολιτών απέναντι στη διαφθορά στην ΕΕ το 2023 – Ελλάδα