ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θεμελιώδη Δικαιώματα
Ελευθερία συνάθροισης

Σ’ένα Κράτος Δικαίου η ελευθερία του συνέρχεσθαι περιλαμβάνει δημόσιες ή ιδιωτικές συναθροίσεις, πορείες, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και καθιστικές διαμαρτυρίες με οποιοδήποτε σκοπό, αρκεί να είναι ειρηνική. Στην Ελλάδα η πρόσφατη νομοθεσία ξεσήκωσε αντιδράσεις, καθώς προβλέπει ότι μια συνάθροιση, αν και ειρηνική, μπορεί να διαλυθεί επειδή δεν έχει γνωστοποιηθεί προσηκόντως στην Αστυνομία.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ