ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Νομοθετική Διαδικασία & Κυβερνητική Εποπτεία
Ελευθερία του Τύπου

Η ελευθερία του Τύπου, η πολυφωνία και η μη άσκηση πολιτικής πίεσης στα ΜΜΕ αποτελούν συστατικό στοιχείο ενός Κράτους Δικαίου και είναι ζωτικής σημασίας για τη λογοδοσία των κυβερνήσεων. Η προστασία δημοσιογράφων και μελών της ΚτΠ από βίαιες επιθέσεις, απειλές και καταχρηστικές νομικές κινήσεις σε βάρος τους (SLAPP), αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοκρατία.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ
European Commission 13 • 07 • 2022
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην…
European Center for Press and Media Freedom 30 • 03 • 2022
Ελευθερία του Τύπου
Έκθεση Controlling the Message: Challenges for independent reporting in Greece
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 03 • 03 • 2022
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Έκθεση Έκθεση Αξιολόγησης (Πέμπτος κύκλος αξιολόγησης)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 30 • 09 • 2020
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων
Έκθεση Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου