ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Νομοθετική Διαδικασία & Κυβερνητική Εποπτεία
Ελευθερία του Τύπου

Η ελευθερία του Τύπου, η πολυφωνία και η μη άσκηση πολιτικής πίεσης στα ΜΜΕ αποτελούν συστατικό στοιχείο ενός Κράτους Δικαίου και είναι ζωτικής σημασίας για τη λογοδοσία των κυβερνήσεων. Η προστασία δημοσιογράφων και μελών της ΚτΠ από βίαιες επιθέσεις, απειλές και καταχρηστικές νομικές κινήσεις σε βάρος τους (SLAPP), αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοκρατία.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ