ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Νομοθετική Διαδικασία & Κυβερνητική Εποπτεία
Ελευθερία του Τύπου

Η ελευθερία του Τύπου, η πολυφωνία και η μη άσκηση πολιτικής πίεσης στα ΜΜΕ αποτελούν συστατικό στοιχείο ενός Κράτους Δικαίου και είναι ζωτικής σημασίας για τη λογοδοσία των κυβερνήσεων. Η προστασία δημοσιογράφων και μελών της ΚτΠ από βίαιες επιθέσεις, απειλές και καταχρηστικές νομικές κινήσεις σε βάρος τους (SLAPP), αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοκρατία.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ
European Commission 05 • 07 • 2023
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση του 2023 για το κράτος δικαίου: Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην…
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 22 • 06 • 2023
Ελευθερία του Τύπου Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας Ελευθερία συνάθροισης
Έκθεση ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη στην Ελλάδα στις
Media Freedom Rapid Response (MFRR) 07 • 02 • 2023
Ελευθερία του Τύπου
Έκθεση Χαρτογράφηση για την ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης – 2022
European Commission 13 • 07 • 2022
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Ελευθερία λόγου και έκφρασης
Έκθεση Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην…