ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Media Freedom Rapid Response (MFRR)
Χαρτογράφηση για την ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης – 2022
07 • 02 • 2023

Η ταχεία αντίδραση για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης (MFRR) δημοσίευσε την τελευταία έκδοση της ετήσιας Έκθεσης Παρακολούθησης, στην οποία περιγράφεται η κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου σε όλη την Ευρώπη το 2022. Φέτος, η MFRR κατέγραψε 813 παραβιάσεις της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες.

Η Έκθεση Παρακολούθησης – που συντάσσεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ECPMF), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (EFJ) και το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (IPI) στο πλαίσιο του MFRR – συγκεντρώνει και αναλύει όλες τις παραβιάσεις της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης που καταγράφηκαν στη Χαρτογράφηση της Ελευθερίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2022.

Η έκθεση χωρίζεται στα ακόλουθα κεφάλαια: μια επισκόπηση που προσφέρει στοιχεία και γραφικά σχετικά με την κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στην ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες το 2022, τέσσερις θεματικές ενότητες με ποσοτική και ποιοτική ανάλυση σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα, και εκθέσεις ανά χώρα που προσφέρουν μια περίληψη των πιο σημαντικών απειλών στις ακόλουθες χώρες της ΕΕ: Βέλγιο, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία και Σουηδία, και στις ακόλουθες υποψήφιες χώρες: Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Τουρκία.

Media Freedom Rapid Response (MFRR)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ