ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Παραβίαση των αρχών της ΕΡΤ με σκοπό τη στήριξη της κυβέρνησης
21 • 12 • 2023

Ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ παρουσίασε πολίτες να τάσσονται υπέρ της κυβερνητικής θέσης για ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ στην Ελλάδα, αποσιωπώντας αφενός ότι ένας εξ αυτών είναι μέλος της προσκείμενης στη ΝΔ νεολαίας της ΟΝΝΕΔ, αφετέρου ότι ένας έτερος συμμετέχων στο ρεπορτάζ ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ στις εθνικές εκλογές του 2023. Ακόμη, η ΕΡΤ φιλοξένησε πέντε τοποθετήσεις από ισάριθμους συνεντευξιαζόμενους, το σύνολο των οποίων τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών ΑΕΙ, χωρίς παράλληλα να παρουσιάζονται διαφορετικές απόψεις. Τα παραπάνω παραβιάζουν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της πληρότητας της ενημέρωσης, καθώς και της πολυφωνίας και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθεί η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση κατά τις γενικές αρχές λειτουργίας της, κατά την επιτέλεση της αποστολής της και κατά την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2023, η εφημερίδα Αυγή δημοσίευσε άρθρο, σύμφωνα με το οποίο το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ παρουσίασε σε ρεπορτάζ του έναν Έλληνα φοιτητή Ιατρικής από πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας να δίνει συνέντευξη τασσόμενος υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) στην Ελλάδα, αποσιωπώντας το γεγονός ότι ο εν λόγω σπουδαστής είναι μέλος της ΟΝΝΕΔ, της πολιτικής νεολαίας που πρόσκειται στη ΝΔ.

Η αποσιώπηση των παραπάνω ιδιοτήτων των συμμετεχόντων στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ δεν συνάδει με τους σκοπούς, την αποστολή και τις γενικές αρχές παρεχόμενου περιεχομένου της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. 

Σύμφωνα με γενικές αρχές παρεχόμενου περιεχομένου της ΕΡΤ, οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της, καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, διέπονται, μεταξύ άλλων, από τις αρχές της αντικειμενικότητας και πληρότητας της ενημέρωσης, της πολυφωνίας και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Οι παραπάνω αρχές συμβάλλουν στη διακηρυγμένη αποστολή της ΕΡΤ, η οποία έχει ως σκοπό να παρέχει δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος και να συμβάλλει «στην ενημέρωση του ελληνικού λαού», καθώς και «στη διασφάλιση της πολυφωνίας, στην ανεξάρτητη μετάδοση της πληροφορίας και της είδησης», ώστε να «είναι ανεξάρτητη από το Κράτος, όλους τους φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας και τα πολιτικά κόμματα» και να «καταρτίζει» και να «εκπέμπει το ραδιοτηλεοπτικό και διαδικτυακό της περιεχόμενο, διεπόμενη μόνο από τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας».

Στην εξεταζόμενη υπόθεση η παραβίαση των γενικών αρχών παρεχόμενου περιεχομένου, του σκοπού και της αποστολής της ΕΡΤ, προκύπτει και από το γεγονός ότι το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης παρέθεσε πέντε τοποθετήσεις από ισάριθμους συνεντευξιαζόμενους, το σύνολο των οποίων τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών ΑΕΙ (δηλαδή υπέρ της κυβερνητικής θέσης, παρά τη διακηρυγμένη ανεξαρτησία της ΕΡΤ απέναντι σε κράτος και φορείς δημόσιας εξουσίας), χωρίς παράλληλα να παρουσιάζονται διαφορετικές απόψεις, παρότι αυτές απαντώνται σε ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας και ως εκ τούτου θα έπρεπε να φιλοξενούνται στο ρεπορτάζ της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού στη βάση των αρχών της αντικειμενικότητας, της πληρότητας, της πολυφωνίας και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. 

Στην προκειμένη περίπτωση οι παραπάνω αρχές θα απαιτούσαν τη συμπερίληψη όλων των απόψεων για το ζήτημα της ίδρυσης ιδιωτικών ΑΕΙ, καθώς και τη ρητή αναφορά των ιδιοτήτων των ατόμων που κλήθηκαν να τοποθετηθούν επί ενός σημαντικού δημοσίου ζητήματος για το οποίο, ενόψει και του σχετικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης, το κοινό έχει εύλογο ενδιαφέρον προς αντικειμενική ενημέρωση, ανεξαρτήτως της προωθούμενης κυβερνητικής πολιτικής. 

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Ο σκοπός, η αποστολή και οι γενικές αρχές παρεχόμενου περιεχομένου της ΕΡΤ επιβάλλουν στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση να παράγει ειδήσεις που θα σέβονται τις αρχές της αντικειμενικότητας και της πληρότητας της ενημέρωσης, καθώς και της πολυφωνίας και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, ώστε να παρέχει δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος και να συμβάλλει στην ανεξάρτητη μετάδοση της πληροφορίας και της είδησης, με πλήρη ανεξαρτησία από το κράτος, τους φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας και τα πολιτικά κόμματα.

Ωστόσο, στην εξεταζόμενη περίπτωση η ΕΡΤ παραβίασε τις παραπάνω αρχές λειτουργίας της, αφενός αποσιωπώντας τις ιδιότητες των συμμετεχόντων στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ της, αφετέρου παρουσιάζοντας μονομερώς τις απόψεις επί του θέματος ίδρυσης ιδιωτικών ΑΕΙ και εξασφαλίζοντας ουσιαστικά δημοσιότητα μόνο υπέρ της θέσης που προωθεί η κυβέρνηση. 

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ