ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Τάξη & Ασφάλεια
Υπερβολική επιτήρηση

Σ’ένα Κράτος Δικαίου το απόρρητο της επικοινωνίας είναι απόλυτα απαραβίαστο, ως ειδικότερη έκφανση της προστασίας της ιδιωτικότητας. Η κρατική εξουσία, διατηρεί, ωστόσο, το μονοπώλιο άσκησης νομιμοποιημένου καταναγκασμού γεγονός που την καθιστά τη βασική πηγή διαρκούς διακινδύνευσης των ατομικών ελευθεριών, ειδικότερα στην εποχή της ψηφιακής παρακολούθησης και των big data.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ