ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Συνήγορος του Πολίτη 31 • 12 • 2021

Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη ως Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας για το 2021

pdf
Ενότητες
Συνήγορος του Πολίτη
Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη ως Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας για το 2021
31 • 12 • 2021

Το προνόμιο της εξουσίας λήψης δεσμευτικών μέτρων και άσκησης βίας που μία φιλελεύθερη πολιτεία και κοινωνία αναγνωρίζει στα σώματα ασφαλείας, οφείλει να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο και αναλογικό μέτρο και να υπόκειται σε ενδελεχή, ουσιαστικό και διαρκή έλεγχο, με κυρώσεις, ποινικές και πειθαρχικές, ανάλογες της βαρύτητας της αυθαίρετης ή καταχρηστικής άσκησής του. Διαφορετικά, διαρρηγνύεται η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των σωμάτων ασφαλείας και της κοινωνίας, και αντί για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, η δράση τους επιτείνει την ανασφάλεια των πολιτών. Η ανάθεση στον Συνήγορο του Πολίτη της ειδικής αρμοδιότητας διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης, καταδεικνύει την κρισιμότητα της ενίσχυσης των μηχανισμών λογοδοσίας και διαφάνειας στον διενεργούμενο έλεγχο κάθε περιστατικού.

Συνήγορος του Πολίτη
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ