ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Νομοθετική Διαδικασία & Κυβερνητική Εποπτεία
Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών

Οι ενέργειες και παραλείψεις των κρατικών οργάνων που έρχονται σε αντίθεση με συνταγματικές αρχές (ισότητα, διάκριση εξουσιών), γενικές αρχές δικαίου (διαφάνεια) ή υπέρτερης ισχύος κανόνες και είτε δημιουργούν δυσανάλογα προνόμια για την κρατική εξουσία ή εγείρουν αμφιβολίες για το κατά πόσο τηρούνται οι ευρωπαϊκές ή διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, είναι πρακτικές που δεν συμβαδίζουν με το Κράτος Δικαίου.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 20 • 03 • 2024
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Κοινοβουλευτική Ανοιχτότητα και Διαφάνεια Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δημόσιες συμβάσεις Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Δημοσίευση της Δεύτερης Προσθήκης στη 2η Έκθεση Συμμόρφωσης του 4ου Γύρου Αξιολόγησης
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 03 • 03 • 2022
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Έκθεση Έκθεση Αξιολόγησης (Πέμπτος κύκλος αξιολόγησης)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 30 • 09 • 2020
Ελευθερία του Τύπου Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και χρηματοδότηση κομμάτων
Έκθεση Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου