ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO)
Έκθεση Αξιολόγησης (Πέμπτος κύκλος αξιολόγησης)
03 • 03 • 2022

Η εικόνα διαφθοράς στην Ελλάδα παραμένει υψηλή αλλά τα τελευταία χρόνια οι δείκτες παρουσίασαν βελτίωση. Θετικά βήματα έχουν πραγματοποιηθεί για να προάγουν το πλαίσιο ενάντια στην διαφθορά και να παράσχουν πιο ολιστική και πιο βελτιωμένη προσέγγιση για αυτή την πολιτική κλειδί. Η καθιέρωση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΝΤΑ), η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την καταπολέμηση της Διαφθοράς (NACAP 2018-2021), αποτελεί ένα ενθαρρυντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Το νέο σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς για το 2022-2025 βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας. Υπάρχουν κάποιες υποσχόμενες βελτιώσεις για το μέτωπο καταπολέμησης διαφθοράς, νομοθετικής όπως και θεσμικής φύσης, οι οποίες μετακυλύουν τώρα την πρόκληση στην αποτελεσματική τους εφαρμογή.

Επίσης, υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις στους μηχανισμούς διαφάνειας και δημόσιας ενημέρωσης, η ψηφιοποίηση έχει αποδειχθεί κεφάλαιο από την άποψη αυτή. Ωστόσο, η κατάλληλη εφαρμογή πρόσβασης σε πληροφορίες έπειτα από αίτημα παραμένει εξαιρετική πρόκληση. Παρόμοια, πρόσθετες προσπάθειες απαιτούνται για την καλύτερη παροχή ουσιαστικής δέσμευσης του ενδιαφερόμενου μέρους σε πρώιμα στάδια των διαδικασιών λήψης απόφασης και για τον εντοπισμό εξωτερικών παρεμβάσεων.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο για να διαβάσετε ολόκληρο το περιεχόμενο της αξιολόγησης.

Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ