ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θεμελιώδη Δικαιώματα
Ελευθερία λόγου και έκφρασης

Σ ’ένα Κράτος Δικαίου κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, η οποία περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων. Ταυτόχρονα, η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ