ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Νομοθετική Διαδικασία & Κυβερνητική Εποπτεία
Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών
Η διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός κράτους δικαίου και μίας υγιούς δημοκρατίας.Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η παροχή έγκαιρων και σαφών πληροφοριών από τις αρχές προς τους πολίτες σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούν, τις δράσεις που προβαίνουν και τις αποφάσεις που λαμβάνουν, τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε διαδικαστικό επίπεδο.
Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 20 • 03 • 2024
Διαδικασία προετοιμασίας και θέσπισης νόμων Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών Συγκέντρωση & κατάχρηση εξουσιών Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση Δημοσίευση της Δεύτερης Προσθήκης στη 2η Έκθεση Συμμόρφωσης του 4ου Γύρου Αξιολόγησης
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 22 • 06 • 2023
Ελευθερία του Τύπου Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών Δικαιώματα LGBTQI Δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων Δικαιώματα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ελευθερία λόγου και έκφρασης Ελευθερία Σκέψης Συνείδησης και Θρησκείας Ελευθερία συνάθροισης
Έκθεση ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη στην Ελλάδα στις
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 02 • 06 • 2022
Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών
Έκθεση Τέταρτος Κύκλος Αξιολόγησης | Προσθήκη στη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 12 • 05 • 2022
Διαφάνεια στη δράση των δημοσίων αρχών Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών Δημόσιες συμβάσεις & Διαχείριση δημόσιων πόρων Σύγκρουση συμφερόντων στον δημόσιο τομέα
Έκθεση ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.