ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Νομοθετική Διαδικασία & Κυβερνητική Εποπτεία
Διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Καθώς οι δραστηριότητες των δημόσιων αρχών επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών, οι αποφάσεις τους πρέπει να είναι διαφανείς, τόσο ως προς την προετοιμασία τους όσο και ως προς το ποι@ συμμετέχει σε αυτήν.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ