ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Υπόθεση Cisco: Παράβαση της νομοθεσίας για τη διαφάνεια από την κυβέρνηση
24 • 01 • 2021

Η κυβέρνηση πρέπει να τηρεί τους κανόνες διαφάνειας και τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος για τη λειτουργία της διοίκησης σε ένα κράτος δικαίου. Ωστόσο, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παραβίασε τη σχετική νομοθεσία στη συνεργασία του με την Cisco για την τηλεκπαίδευση.

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ήρθε σε συμφωνία με την εταιρεία Cisco για την τηλεκπαίδευση και την πλατφόρμα Webex, την οποία θα χρησιμοποιούσε η εκπαιδευτική κοινότητα για την πραγματοποίηση των μαθημάτων εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο του περιορισμού των μετακινήσεων για την αντιμετώπιση της Covid-19.

Ωστόσο, κατά παράβαση των κανόνων δημοσιότητας και διαφάνειας, το υπουργείο δεν ανάρτησε στη Διαύγεια τις δύο συμβάσεις που υπέγραψε με τη Cisco, με ημερομηνίες 13.3.2020 και 11.9.2020. 

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε νομική υποχρέωση να τις αναρτήσει επειδή ήταν δωρεάν, ωστόσο αυτός ο ισχυρισμός δεν ευσταθεί, αφού η σχετική νομοθεσία (άρθρο 2 ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις») προβλέπει ότι «στο διαδίκτυο αναρτώνται: […] πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο». Το ίδιο ισχύει και για τις επόμενες δύο συμβάσεις που υπέγραψε το υπουργείο Παιδείας με τη Cisco, με ημερομηνίες 9.11.2020 και 4.12.2020. 

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Η κυβέρνηση και η Διοίκηση οφείλουν να τηρούν τις διατυπώσεις δημοσιότητας και να αναρτούν τις πράξεις και τις συμβάσεις τους στο διαδίκτυο, ώστε να ελέγχονται τόσο από την Κοινωνία των Πολιτών, όσο και από την αντιπολίτευση.

Ωστόσο, εν προκειμένω η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, παραβίασε τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 2 ν. 3861/2010) με το να μη δημοσιεύει τις συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου με την εταιρεία Cisco.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ