ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Πλήρης αγνόηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας της αντιπολίτευσης
27 • 12 • 2021

Τον Δεκέμβριο του 2021 το ΜέΡΑ25 κατήγγειλε ότι από τις 20 προτάσεις νόμων που έχουν κατατεθεί στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης ούτε μία δεν έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή. Και αυτό παρότι τόσο το Σύνταγμα, όσο και ο Κανονισμός της Βουλής αναγνωρίζουν στους βουλευτές που δεν ανήκουν στην κυβερνητική πλειοψηφία το δικαίωμα κατάθεσης προτάσεων νόμων.

Το άρθρο 73 του Συντάγματος και το άρθρο 84 του Κανονισμού της Βουλής (ΚτΒ) ρυθμίζουν τα δικαιώματα των υπουργών και των βουλευτών στην κατάθεση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων στο πλαίσιο της νομοθετικής λειτουργίας της Βουλής. Τα εν λόγω άρθρα προβλέπουν ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν στη Βουλή νομοσχέδια, ενώ όλοι οι βουλευτές, δηλαδή και αυτοί της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις νόμων.

Μάλιστα, με το άρθρο 85 ΚτΒ εξειδικεύονται οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η κατάθεση των νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμων, καθώς και το περιεχόμενο που θα πρέπει να έχουν. Το εν λόγω άρθρο μεταξύ άλλων προβλέπει ότι τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων «δεν πρέπει να περιέχουν διατάξεις άσχετες προς το κύριο αντικείμενό τους» (άρθρο 85 παρ. 2 του ΚτΒ), ενώ θα πρέπει να «συνοδεύονται υποχρεωτικώς από αιτιολογική έκθεση, που πρέπει να περιέχει τους λόγους και τους σκοπούς των προτεινόμενων ρυθμίσεων» (άρθρο 85 παρ. 3 του ΚτΒ).

Παρότι τα παραπάνω άρθρα αναγνωρίζουν στους βουλευτές της αντιπολίτευσης το δικαίωμα υποβολής προτάσεων νόμων, τον Δεκέμβριο του 2021 το κόμμα ΜέΡΑ25 κατήγγειλε σε ανακοίνωσή του ότι «αγνοείται παντελώς η νομοθετική πρωτοβουλία των κομμάτων της αντιπολίτευσης που εκδηλώνεται μέσω της κατάθεσης προτάσεων νόμων». Και αυτό γιατί παρότι αυτές οι προτάσεις νόμων «θα έπρεπε να συζητιούνται κατά προτεραιότητα μια φορά τον μήνα […] από τις 20 προτάσεις νόμων που έχουν κατατεθεί στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο ούτε μία δεν έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή». 

Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 6 του Συντάγματος, μία φορά το μήνα, σε ημέρα που προσδιορίζεται από τον Κανονισμό της Βουλής, εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη κατά σειρά προτεραιότητας και συζητούνται εκκρεμείς προτάσεις νόμων. Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 του Κανονισμού της Βουλής, «την ημερήσια διάταξη της τελευταίας Πέμπτης κάθε μηνός εγγράφονται κατά προτεραιότητα εκκρεμείς προτάσεις νόμων». 

Το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι ότι «οι βουλευτές ψηφίζουν νομοσχέδια που είναι αδύνατον να προλάβουν να διαβάσουν (άρα πώς ψηφίζουν;), πολλώ δε μάλλον να επεξεργαστούν, να διαβουλευτούν με κοινωνικούς φορείς και εταίρους τους οποίους αφορούν τα νομοσχέδια αυτά, να προτείνουν βελτιώσεις». 

Το ΜέΡΑ25 στηλίτευσε και τις αμέτρητες τροπολογίες «που κατατίθενται ακόμα και την ώρα της συζήτησης στην ολομέλεια και θα μπορούσαν να αποτελούν αυτοτελή νομοσχέδια, με διατάξεις άσχετες ως προς το προς συζήτηση νομοσχέδιο, οι οποίες τίθενται σε ψηφοφορία, κατά κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής». Σημείωσε, ακόμη, ότι οι βουλευτές μόνο τυπικά και όχι ουσιαστικά ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση, αφού «οι απαντήσεις της κυβέρνησης είναι προσχηματικές και επιφανειακές και όχι επί της ουσίας».

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Σε ένα Κράτος Δικαίου γίνεται σεβαστό και εφαρμόζεται στην πράξη το δικαίωμα των βουλευτών της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης να καταθέτουν προτάσεις νόμων στη Βουλή, οι οποίες θα πρέπει να συζητούνται στην αρμόδια επιτροπή σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, η μη εισαγωγή τους για συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή παραβιάζει ουσιαστικά τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ