ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 12 • 10 • 2019

Παραβίαση της νομοθεσίας για τη δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Παραβίαση της νομοθεσίας για τη δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
12 • 10 • 2019

Στις 7 Οκτωβρίου 2019 το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανάρτησε στην ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης opengov.gr νομοσχέδιο για τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων και μέτρα αντιμετώπισης της βίας στον αθλητισμό. Ωστόσο, η διαδικασία που ακολούθησε η κυβέρνηση παραβίασε τους κανόνες για τη δημόσια διαβούλευση και την καλή νομοθέτηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 2, 3 & 4 του νόμου για το Επιτελικό Κράτος (ν. 4622/2019 – ΦΕΚ Α’ 133/07.08.2019), «η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr και διαρκεί δύο εβδομάδες» και μόνο κατ’ εξαίρεση μπορεί να συντμηθεί σε μία εβδομάδα «για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στην έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθμιση» που «αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο στον οποίο έλαβε χώρα η διαβούλευση». 

Στις 7 Οκτωβρίου 2019 το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανάρτησε στην ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης νομοσχέδιο, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, με τίτλο: «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις». Η διαβούλευση διήρκησε έως τις 14 Οκτωβρίου, κάτι που σημαίνει ότι η κυβέρνηση έκανε χρήση της δυνατότητας σύντμησης της διαβούλευσης σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων. Μάλιστα, η σύντμηση έφτασε το ελάχιστο προβλεπόμενο από τον νόμο διάστημα της μίας εβδομάδας.

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία. Κι αυτό γιατί δεν ανήρτησε στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης ούτε την έκθεση, ούτε την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης που προβλέπει ο νόμος, αποσιωπώντας με αυτόν τον τρόπο τους λόγους χρονικής σύντμησης της δημόσιας διαδικασίας. Η κυβέρνηση παραβίασε τους κανόνες καλής νομοθέτησης με το να μην αναφέρει ούτε έναν επαρκώς τεκμηριωμένο λόγο σύντμησης της διαδικασίας.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Σε ένα ευνομούμενο κράτος δικαίου η κυβέρνηση ακολουθεί απαρέγκλιτα τους κανόνες καλής νομοθέτησης, αφού με αυτόν τον τρόπο τεκμαίρεται η βελτίωση του νομοθετικού έργου και αντιμετωπίζονται αρνητικές συνέπειες από πρακτικές κακής νομοθέτησης (όπως, για παράδειγμα, η πολυνομία και το δυσνόητο των διατάξεων που διαχρονικά ταλανίζουν την ελληνική νομοθεσία). 

Ακόμη, η εφαρμογή των κανόνων καλής νομοθέτησης συμβάλει στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και το νόμο, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση συμμορφώνεται στη νομοθεσία και εδραιώνεται η δημοκρατική αρχή που θέλει πολίτες και φορείς δημόσιας εξουσίας ίσους απέναντι στον νόμο. 

Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τη δημόσια διαβούλευση, η θεσμοθέτηση της οποίας επιτρέπει στην Κοινωνία των Πολιτών να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση κανόνων που διέπουν μια δημοκρατική κοινωνία.

Ωστόσο, εν προκειμένω το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν εφάρμοσε τους κανόνες που αφορούν τη σύντμηση της διάρκειας διαβούλευσης, περιορίζοντας χωρίς επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους τη δυνατότητα των πολιτών να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ