ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 06 • 08 • 2021

Παράβαση της νομοθεσίας για μετεγκατάσταση οικισμού της Δυτικής Μακεδονίας λόγω γειτνίασης με λιγνιτωρυχεία

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Παράβαση της νομοθεσίας για μετεγκατάσταση οικισμού της Δυτικής Μακεδονίας λόγω γειτνίασης με λιγνιτωρυχεία
06 • 08 • 2021

Με το πέρας άπραγης σχετικής δεκαετούς προθεσμίας τον Απρίλιο του 2021 το ελληνικό Δημόσιο παραβίασε την υποχρέωση που έχει από τον ν. 3937/2011 για μετεγκατάσταση του οικισμού Ακρινής στη Δυτική Μακεδονία, με σκοπό την προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων της από την παραγωγή λιγνίτη που αναπτύσσεται πολύ κοντά στην περιοχή.

Το 2011 το άρθρο 28 του ν. 3937/2011 προέβλεψε ότι «οι οικισμοί Ακρινής του Νομού Κοζάνης και Αναργύρων του Νομού Φλώρινας, που γειτνιάζουν με ορυχεία και με εδάφη που διαθέτουν λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, καθώς και με χώρους εκτεταμένων αποθέσεων, λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ Α.Ε., μετεγκαθίστανται για λόγους δημόσιας ωφέλειας που συνίσταται στην παραγωγή του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας και προς προστασία της ποιότητας ζωής». Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι διαδικασίες μετεγκατάστασης, «λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους, θα έπρεπε να ολοκληρωθούν «σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα 10 έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού», δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου 2021.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η μετεγκατάσταση οικισμών και χωριών μακριά από λιγνιτοπαραγωγικές περιοχές αποτέλεσε διαχρονικά μία μέθοδο που μετήλθε το ελληνικό κράτος, με σκοπό αφενός την επέκταση της εκμετάλλευσης λιγνιτοφόρων εδαφών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αφετέρου την προστασία του αγαθού της δημόσιας υγείας, αφού η παραμονή των πολιτών κοντά στα ορυχεία εγκυμονούσε κινδύνους για την υγεία τους.

Παρότι η προθεσμία του παραπάνω νόμου παρήλθε στις 31 Μαρτίου 2021, με τη συμπλήρωση 10 ετών από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 60/Α’ Τεύχος/31.3.2011), η μετεγκατάσταση του οικισμού Ακρινής δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ κατά παράβαση της νομοθεσίας από το ελληνικό κράτος, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη ΔΕΗ. Το αποτέλεσμα είναι να μην έχει εκπληρωθεί μέχρι σήμερα η επιταγή του νόμου για προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της μεταφοράς του οικισμού, ο οποίος συνεχίζει να γειτνιάζει, σε πολύ μικρή απόσταση, από τα ορυχεία λιγνίτη.

Τον Αύγουστο του 2021 οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Αρβανιτίδης και Βασίλης Κεγκέρογλου κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή και συγκεκριμένα προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, μιλώντας για «εμπαιγμό» στο ζήτημα της μετεγκατάστασης της Ακρινής.

Ποιο είναι το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Σε ένα Κράτος Δικαίου οι κρατικές Αρχές οφείλουν να υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.  

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση το κράτος -συγκεκριμένα η κυβέρνηση μέσω και του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η ΔΕΗ- παραβίασαν τις υποχρεώσεις που είχαν για μετεγκατάσταση ενός οικισμού, σκοπός του οποίου μάλιστα ήταν μεταξύ άλλων η προστασία της υγείας των πολιτών που ζουν πλησίον των εκμεταλλεύσεων λιγνίτη.

Αυτό, πέρα από την παράβαση του νόμου και τη μη εκπλήρωση των σκοπών του, κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις Αρχές, καθώς εκπέμπει από την πολιτεία το μήνυμα ότι το κράτος δεν εφαρμόζει τους κανόνες που το ίδιο θέτει για τη λειτουργία του.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ