ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 10 • 10 • 2021

Αντισυνταγματική τροπολογία ενισχύει μέσω έκτακτης επιδότησης τη βιομηχανία του ορυκτού αερίου

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Αντισυνταγματική τροπολογία ενισχύει μέσω έκτακτης επιδότησης τη βιομηχανία του ορυκτού αερίου
10 • 10 • 2021

Τον Σεπτέμβριο του 2021 η κυβέρνηση ψήφισε μια παράνομη, εκπρόθεσμη και άσχετη τροπολογία για την επιδότηση του ορυκτού αερίου, ενός ορυκτού καυσίμου που καταστρέφει το περιβάλλον και ενισχύει την κλιματική κρίση, αλλά αποτελεί βασική πηγή κέρδους για τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της Ελλάδας.

Το αέριο είναι ορυκτό καύσιμο που, μαζί με το πετρέλαιο και το μαζούτ, είναι υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την ενίσχυση της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, η καύση αερίου, το οποίο μόνο κατ’ ευφημισμό μπορεί να αποκαλείται «φυσικό», εκλύει μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, δυο αέρια που ενισχύουν την υπερθέρμανση του πλανήτη και κατά συνέπεια συμβάλλουν στην κατάρρευση της βιοποικιλότητας και στην απειλή εκατοντάδων χιλιάδων ειδών με εξαφάνιση

Η παραπάνω παράνομη τροπολογία δεν πρέπει να θεωρείται ασύνδετη με το λόμπι του αερίου και τις επιλογές του επιχειρηματικού χώρου στην Ελλάδα. Πέρα από τη μεγάλη δύναμη της βιομηχανίας του αερίου σε διεθνές επίπεδο που αντιμάχεται την υιοθέτηση φιλόδοξων στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, οι μεγαλύτεροι ελληνικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ, Motor Oil, η οποία κατά πλήρη αντίθεση με τα επιστημονικά δεδομένα αποκαλεί το αέριο «μια από τις πιο καθαρές […] μορφές ενέργειας», Mytilineos, Κοπελούζος) έχουν καταστήσει το αέριο βασικό πυλώνα των επενδύσεών τους, κάνοντας λόμπι υπέρ του ορυκτού καυσίμου. Ενδεικτικά, σε δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για την αύξηση του στόχου της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η Mytilineos τάχθηκε κατά της αναθεώρησης για περαιτέρω μείωση των ρύπων και της κατανάλωσης του αερίου.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Αποσκοπώντας στην υιοθέτηση κανόνων καλής και διαφανούς νομοθέτησης στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, το άρθρο 74 παρ. 5 του Συντάγματος Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής και 101 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής ορίζουν ότι οι υπουργικές τροπολογίες σε προτεινόμενα νομοσχέδια πρέπει να κατατίθενται μέχρι τρεις ημέρες πριν την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια ή την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, απαγορεύοντας τροπολογίες άσχετες με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου.

Σκοπός των παραπάνω κανόνων είναι να υπάρχει αρκετός χρόνος για επεξεργασία και έλεγχο -τόσο από τους βουλευτές όσο και από  την κοινή γνώμη- των ρυθμίσεων που προτείνονται από τους υπουργούς με τη μορφή των τροπολογιών.

Με την απαγόρευση των εκπρόθεσμων τροπολογιών αποσοβείται η κατάθεση -λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου- τροπολογιών που αναπόφευκτα θα ξεφύγουν της προσοχής της δημόσιας σφαίρας, ρυθμίζοντας υπό καθεστώς αδιαφάνειας και έλλειψης λογοδοσίας ζητήματα που άπτονται ατομικών δικαιωμάτων, δημοσίων συμβάσεων και άλλων σημαντικών ζητημάτων που επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών.

Από την άλλη πλευρά, η απαγόρευση των άσχετων τροπολογιών στοχεύει στο να επικεντρωθεί η προσοχή του νομοθέτη σε ένα θέμα, καθώς με αυτόν τον τρόπο αφενός θεωρείται ότι ο δημόσιος διάλογος θα είναι πιο ουσιώδης, αφετέρου η ρύθμιση πολλών διαφορετικών θεμάτων από ένα νομοσχέδιο οδηγεί αναπόφευκτα σε κατακερματισμό της νομοθεσίας και δύσχρηστους νόμους.

Παρά το έρεισμα των κανόνων για τις τροπολογίες στο Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και τη σημασία των κανόνων της διαβούλευσης για τη διαφανή ψήφιση νόμων, η κυβέρνηση εν προκειμένω παραβίασε τους σχετικούς κανόνες.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ