ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Νομοθετική Διαδικασία & Κυβερνητική Εποπτεία
Κατάσταση Ανεξάρτητων Αρχών

Οι Ανεξάρτητες Αρχές δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους και ευαίσθητους για την κοινωνία τομείς και τα μέλη τους διαθέτουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Υπάρχουν ωστόσο, περιπτώσεις στις οποίες δημιουργούνται αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον η ανεξαρτησία, η ουδετερότητα και η αντικειμενικότητα του έργου τους γίνονται επί της ουσίας σεβαστές από τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία.

Τελευταίες Αναφορές
ΟΛΕΣ
Τελευταία Άρθρα
ΟΛΑ
Τελευταίες Εκθέσεις
ΟΛΕΣ