ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η στάση των επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά
07 • 07 • 2023

Η διαφθορά είναι ένα πολυτομεακό φαινόμενο, παρόν τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και στον πολιτικό χώρο. Ενώ η διαφθορά μπορεί να λάβει τη μορφή μικροεγκλήματος ή σύνθετης διαφθοράς υψηλού επιπέδου διαφθορά, μπορεί επίσης να κρύβεται πίσω από ευνοιοκρατία και νεποτισμό, συγκρούσεις συμφερόντων και περιστρεφόμενες πόρτες. – όπου οι επιχειρήσεις συναντούν την πολιτική.

Η διαφθορά είναι επιβλαβής για την κοινωνία. Αποτελεί απειλή για την ασφάλεια, καθώς επιτρέπει και οδηγεί το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και άλλες μορφές εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της διακίνησης ναρκωτικών. Η διαφθορά βαθαίνει τις ανισότητες, διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους θεσμούς, υπονομεύει την καλή διακυβέρνηση και την κοινωνική δικαιοσύνη και αποτελεί σοβαρή απειλή για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και την θεμελιώδη δικαιώματα. Η διαφθορά έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς δημιουργώντας επιχειρηματική αβεβαιότητα, μειώνοντας τα επίπεδα των επενδύσεων, παρεμποδίζοντας τον θεμιτό ανταγωνισμό και μειώνοντας τα δημόσια οικονομικά. Επηρεάζει επίσης αρνητικά τους κυβερνητικούς στόχους που επικεντρώνονται στη βελτίωση του εισοδήματος ανισότητα του εισοδήματος και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) έχει λάβει πολιτική εντολή να μετρήσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της κατά της διαφθοράς και να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ κατά της διαφθοράς. Στις 3 Μαΐου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μέτρα κατά της διαφθοράς. Αυτό περιλαμβάνει μια πρόταση για μια νέα οδηγία για την καταπολέμηση της διαφθοράς με το ποινικό δίκαιο. Στόχος της είναι να επικαιροποιήσει και να εναρμονίσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με ορισμούς και τις ποινές για τα αδικήματα διαφθοράς, ώστε να διασφαλίζονται υψηλά πρότυπα έναντι όλου του φάσματος των εγκλημάτων διαφθοράς. Προβλέπει επίσης την πρόληψη της διαφθοράς. Η πρόληψη συμβάλλει στην υποστήριξη μιας κουλτούρας ακεραιότητας, στην οποία η διαφθορά και η ατιμωρησία δεν είναι ανεκτές. Αυτή η έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, που διεξήχθη για πρώτη φορά το 2013, και επαναλήφθηκε το 2015, 2017, 2019 και 2022, έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει το επίπεδο διαφθοράς που αντιλαμβάνονται και βιώνουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν ένα ή περισσότερα άτομα στους ακόλουθους έξι βασικούς τομείς: ενέργεια, εξόρυξη, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, χημικά προϊόντα, υγειονομική περίθαλψη. και φαρμακευτικός τομέας- μηχανική και ηλεκτρονική, μηχανοκίνητα οχήματα- κατασκευές και κτίρια, τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες πληροφοριών- και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τράπεζες και επενδύσεις.

Η έρευνα καλύπτει μια σειρά από τομείς, όπως:

  • Η αντίληψη των επιχειρήσεων για το επίπεδο διαφθοράς στη χώρα τους,
  • Η επικράτηση των πρακτικών που οδηγούν στη διαφθορά,
  • Πώς ερευνάται, διώκεται και τιμωρείται η διαφθορά,
  • Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις,
  • Πρακτικές διαφθοράς στις διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών και δημοσίων συμβάσεων.

Για το παρόν έκτακτο Ευρωβαρόμετρο, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων που απασχολούν ένα ή περισσότερα άτομα σε έξι βασικούς τομείς (βλ. παραπάνω) ερωτήθηκαν μεταξύ 20 Μαρτίου 2023 και 6 Απριλίου 2023 από την Ipsos European Public Affairs. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεφώνου με κάποιον που είχε τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων ευθύνες στην επιχείρηση (διευθύνων σύμβουλος, γενικός διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος, οικονομικός διευθυντής), με κάποιον που ηγείται των εμπορικών δραστηριοτήτων (εμπορικός διευθυντής, διευθυντής πωλήσεων, διευθυντής μάρκετινγκ διευθυντής μάρκετινγκ) ή ένας νομικός υπεύθυνος. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 12.875 συνεντεύξεις.

Δείτε την έκθεση εδώ.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ