ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Παράνομη υποχρέωση φοιτητή με αναπηρία σε καταβολή διδάκτρων
18 • 11 • 2022

Κατά παράβαση της νομοθεσίας, η διοίκηση υποχρέωσε φοιτητή με αναπηρία να καταβάλει δίδακτρα για την παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος σε δημόσιο Πανεπιστήμιο. Η παρανομία άρθηκε μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υποχρέωσε παράνομα μεταπτυχιακό φοιτητή με αναπηρία να καταβάλει δίδακτρα για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούσε σε δημόσιο Πανεπιστήμιο, κατά παράβαση της ελληνικής νομοθεσίας. Η παρανομία άρθηκε μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που οδήγησαν σε αλλαγή της σχετικής απόφασης του υπουργού Παιδείας και σε επιστροφή των διδάκτρων.  

Ωστόσο, η διοίκηση απέρριψε το παραπάνω αίτημα, τόσο στην αρχική της απόφαση όσο και στην ένσταση, με το σκεπτικό ότι η ρητή εξαίρεση των προνοιακών επιδομάτων από το εισόδημα δεν έχει περιληφθεί ρητά ούτε στον ν. 4485/2017 ούτε στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Ακόμη, στην απάντηση επί της ένστασης αναφέρθηκε εκ μέρους της διοίκησης το επιχείρημα ότι η απαλλαγή από τα δίδακτρα δεν αποτελεί παροχή κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Μετά την απόρριψη του αιτήματός του για απαλλαγή, ο φοιτητής υποχρεώθηκε να πληρώσει δίδακτρα. 

Στη συνέχεια, ωστόσο, ο σπουδαστής προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος παρενέβη στην υπόθεση, με συνέπεια το Πανεπιστήμιο να θέσει σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Αυτό προχώρησε σε γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακή παροχή σε μεταπτυχιακό φοιτητή δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος του κατά την κρίση αν δικαιούται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης κατά την εφαρμογή της προαναφερθείσας απόφασης του υπουργείου Παιδείας. Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δικαίωσε τον φοιτητή, οδηγώντας αφενός σε τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για άρση τυχόν αμφιβολιών κατά την εφαρμογή της, αφετέρου σε επιστροφή των διδάκτρων που είχε καταβάλει για το μεταπτυχιακό του ο φοιτητής με αναπηρία. Η υπόθεση έκλεισε το καλοκαίρι του 2022.

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ν. 4485/2017 και ν. 4611/2019), η διοίκηση υποχρέωσε πολίτη σε καταβολή διδάκτρων για παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος, παρότι ο ίδιος δικαιούνταν πλήρους απαλλαγής, αφού η προνοιακή παροχή από τον ΟΠΕΚΑ προς το πρόσωπό του ως ατόμου με αναπηρία δεν έπρεπε να θεωρηθεί εισόδημα.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ