ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Χριστιάννα Στυλιανίδου
Καταγγελίες για το περιεχόμενο των σεμιναρίων επιμόρφωσης του ΙΕΠ
28 • 02 • 2023

Δημοσιεύματα και ανακοινώσεις επικρίνουν ως «αντιπαιδαγωγικό», «επικίνδυνο» και «ρατσιστικό» υλικό που περιλαμβάνεται στην εισαγωγική επιμόρφωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο της εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας αναδεικνύουν δημοσιεύματα καθώς και ανακοινώσεις φορέων και οργανώσεων. 

Αντί, λοιπόν το σχολείο να θεωρείται τόπος εξάλειψης του στίγματος, του ρατσισμού και όλων των αντιλήψεων που εμποδίζουν την ίση πρόσβαση και αντιμετώπιση των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, φαίνεται πως μέσα από τα σεμινάρια του ΙΕΠ του Υπουργείου Παιδείας επιχειρεί να τις ενισχύσει. Δεν μπορούμε παρά να απαιτήσουμε την άμεση απόσυρση του εν λόγω περιεχομένου!».  

Σύμφωνα δε, με ανακοίνωση της Ο.Λ.Μ.Ε. «…Ακόμα και το υλικό της επιμόρφωσης είναι παρωχημένο, αντιπαιδαγωγικό και  σε κάποιες περιπτώσεις επικίνδυνο! Χαρακτηρισμοί μαθητών ως «προβληματικοί», «αναρχικοί», «πνεύματα αντιλογίας», χαρακτηρισμοί σχολείων ως «καταυλισμοί στιγματισμένων», ασκήσεις που προωθούν επικίνδυνα στερεότυπα και καλούν εκπαιδευτικούς να χαρακτηρίσουν μαθητές/τριες με μόνο κριτήριο την εμφάνιση τους σε μία εικόνα έρχονται σε πλήρη αντίθεση με κάθε σύγχρονη θεωρία της παιδαγωγικής επιστήμης. Δεν είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύεται η σκοταδιστική κατεύθυνση που προωθεί το ΙΕΠ στην εκπαίδευση. Η «αριστεία» και η «καινοτομία» του υπουργείου Παιδείας είναι η επιστροφή στο Μεσαίωνα!» 

Βλ. περισσότερα για το υπό κρίση ζήτημα σε 1, 2, 3, 4.

Βλ. επίσης 1 και 2, 3 και 4, 5 και 6 για τα ζητήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με το Κράτος Δικαίου;

Ο σεβασμός της αρχής της ισότητας και η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν ορισμένες από τις βασικές αρχές και αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται το κράτος δικαίου.

Η απαγόρευση των (άμεσων ή έμμεσων) διακρίσεων προβλέπεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το άρθρο 2 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αποτελεί δε, υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει τη μη ύπαρξη φαινομένων ρατσισμού και διακρίσεων, καθώς τα φαινόμενα αυτά παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. 

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση προβλέπεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το άρθρο 28 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Όπως αναφέρουν δε, το άρθρο 29 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το άρθρο 13 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα η εκπαίδευση πρέπει να αποσκοπεί στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και του αισθήματος αξιοπρέπειας και να ενισχύει το σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Οι αντιδράσεις που σημειώθηκαν ως προς το υλικό που περιλαμβάνεται στην εισαγωγική επιμόρφωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και ο χαρακτηρισμός του ως «αντιπαιδαγωγικό», «προβληματικό» και «ρατσιστικό», δύναται να θέσει εν αμφιβόλω το κατά πόσον οι ανωτέρω αναφερθείσες αρχές, αξίες και δικαιώματα γίνονται σεβαστά εν τοις πράγμασι. 

Χριστιάννα Στυλιανίδου
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ