ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 10 • 01 • 2023

Διακρίσεις συνδεόμενες με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τη μετανάστευση σε σχολικό εγχειρίδιο

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Διακρίσεις συνδεόμενες με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τη μετανάστευση σε σχολικό εγχειρίδιο
10 • 01 • 2023

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε κατόπιν έρευνάς του ότι σχολικό βιβλίο της Γ’ Λυκείου περιείχε διατυπώσεις που επέτρεπαν αρνητικούς χαρακτηρισμούς συνδεόμενους τόσο με τον σεξουαλικό προσανατολισμό όσο και με το μεταναστευτικό υπόβαθρο, κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, όπως αυτή κατοχυρώνεται από τον ν. 4443/2016. 

Κατόπιν προσφυγής σπουδαστή επαγγελματικού λυκείου στον Συνήγορο του Πολίτη, τον Δεκέμβριο του 2022 η ανεξάρτητη Αρχή διαπίστωσε ότι σχολικό εγχειρίδιο περιείχε διατυπώσεις που επιτρέπουν παρερμηνείες και αρνητικούς χαρακτηρισμούς συνδεόμενους με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τη μετανάστευση, κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, όπως αυτή κατοχυρώνεται από τον ν. 4443/2016 (ΦΕΚ Α’ 232/9.12.2016). Το άρθρο 1 του ως άνω νόμου απαγορεύει διακρίσεις, μεταξύ άλλων, λόγω φυλής, χρώματος, καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

Μετά από σχετική γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το υπουργείο Παιδείας συμμορφώθηκε με τις συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και αφαίρεσε από το σχολικό εγχειρίδιο το περιεχόμενο που αποτελούσε διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και μεταναστευτικού υπόβαθρου, κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Που εντοπίζεται το πρόβλημα με το κράτος δικαίου;

Ένα κράτος δικαίου οφείλει να κατοχυρώνει νομικά και να διασφαλίζει εν τοις πράγμασι την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείριση των πολιτών ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

Ωστόσο, από τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη στη συγκεκριμένη υπόθεση προέκυψε ότι σχολικό εγχειρίδιο περιείχε διατυπώσεις που επέτρεπαν αρνητικούς χαρακτηρισμούς συνδεόμενους τόσο με τον σεξουαλικό προσανατολισμό όσο και με το μεταναστευτικό υπόβαθρο, κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, όπως αυτή κατοχυρώνεται από τον ν. 4443/2016.

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ