ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Θοδωρής Χονδρόγιαννος 04 • 02 • 2022

Διάκριση σε βάρος φυλοδιαφορετικού παιδιού σε γυμνάσιο στη βάση της έκφρασης φύλου

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Διάκριση σε βάρος φυλοδιαφορετικού παιδιού σε γυμνάσιο στη βάση της έκφρασης φύλου
04 • 02 • 2022

Καταγγελία του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) για ρατσιστική συμπεριφορά και διακριτική μεταχείριση σε βάρος φυλοδιαφορετικού παιδιού στο Πρώτο Μουσικό Γυμνάσιο του Ιλίου Αττικής, κατά παράβαση του νομικού πλαισίου και των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης για απαγόρευση και ανάγκη καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2022, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) προχώρησε σε καταγγελία ρατσιστικού περιστατικού και διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος φυλοδιαφορετικού παιδιού στο Πρώτο Μουσικό Γυμνάσιο του Ιλίου Αττικής. 

Καταρχάς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4491/2017 (ΦΕΚ Α’ 152/13.10.2017) για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, «το πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του» (παρ. 1), καθώς και «στο σεβασμό της προσωπικότητάς του με βάση τα χαρακτηριστικά φύλου του» (παρ. 2). 

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 των Οδηγιών του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διακρίσεις, τον σχολικό εκφοβισμό και τις παρενοχλήσεις, τα κράτη οφείλουν να προάγουν «τον σεβασμό και την συμπερίληψη των ομοφυλόφιλων, λεσβιών και τρανς ατόμων στην εκπαίδευση», καθώς και να καταπολεμούν «τον εκφοβισμό και τις παρενοχλήσεις κατά ομοφυλόφιλων, λεσβιών, αμφί και τρανς (λοατκι+) μαθητών και προσωπικού», στο πλαίσιο της πάγιας επιταγής τα σχολεία να είναι ένα «ασφαλές περιβάλλον για τους λοατ μαθητές, προσωπικό και μαθητές».

Με τη σειρά του, το ψήφισμα 2417/2022 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την «καταπολέμηση του αυξανόμενου μίσους κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων στην Ευρώπη» σημειώνει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν «να ενισχύσουν το νομοθετικό τους πλαίσιο όπου χρειάζεται για να διασφαλίσουν ότι προστατεύει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων», ενώ η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) έχει προτείνει την αναμόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ν. 4443/2016 | ΦΕΚ Α’ 232/9.12.2016), με σκοπό την επέκταση της απαγόρευσης διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα του Κράτους Δικαίου;

Ένα κράτος δικαίου οφείλει να διασφαλίζει, τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και εν τοις πράγμασι, ότι δεν θα υφίστανται ρατσιστικές συμπεριφορές και διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση το φυλοδιαφορετικό παιδί που φοιτούσε στο Πρώτο Μουσικό Γυμνάσιο του Ιλίου Αττικής έπεσε θύμα ρατσιστικής και διακριτικής συμπεριφοράς, κατά παράβαση του νομοθετικού πλαισίου και των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης για απαγόρευση και ανάγκη καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου (άρθρο 1 του ν. 4491/2017, Σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών των κρατών μελών για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, άρθρα 5 και 6 των Οδηγιών του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διακρίσεις, τον σχολικό εκφοβισμό και τις παρενοχλήσεις, Ψήφισμα 2417/2022 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την «καταπολέμηση του αυξανόμενου μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ευρώπη»).

 

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Περισσοτερα
Αν έχεις εντοπίσει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, κάνε κι εσύ αναφορά!
ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ GOVWATCH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GLOBALEAKS
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ