ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI) 29 • 09 • 2021

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI) για τα δικαιώματα των μεταναστών στα σύνορα

pdf
Ενότητες
Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI)
Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI) για τα δικαιώματα των μεταναστών στα σύνορα
29 • 09 • 2021

Η Έκθεση του ENNHRI εντόπισε δομικά κενά στο σύστημα λογοδοσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ευρωπαϊκών κρατών, προβλήματα στις διαδικασίες διερεύνησης των καταγγελιών για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δυσκολίες στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ελλείψεις σε δράσεις αναθεώρησης, πρόληψης και προώθησης μιας ευρύτερης «κουλτούρας δικαιωμάτων». Οι Εθνικοί Θεσμοί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορούν να ενισχύσουν το σύστημα λογοδοσίας μέσα από τις πολύπλευρες δράσεις τους. Ωστόσο, οι εθνικές αρχές και τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να έχουν την πολιτική βούληση να δράσουν προληπτικά για τη θεραπεία των ανωτέρω “κενών” λογοδοσίας.

πηγή: nchr.gr

Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ