ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
Έκθεση αναφοράς της ΕΕΔΑ για τις επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων για την αντιμετώπισή της στα δικαιώματα του ανθρώπου
05 • 07 • 2021

Η πανδημία προκάλεσε μια πρωτόγνωρη υγειονομική, οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, επιδεινώνοντας τις ήδη υπάρχουσες συστημικές ανισότητες, τις διακρίσεις και την περιθωριοποίηση και πλάθοντας δυσανάλογα τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η νόσος COVID-19 δημιουργεί έναn φάβλο κύκλο, όπου τα υψηλά επίπεδα ανισοτήτων και διακρίσεων τροφοδοτούν την διάδοση του ιού, η οποία με την σειρά της διαιωνίζει και επιτείνει τις ήδη υπάρχουσες σημαντικές ανισότητες, σε βάρος εκείνων των ομάδων που πλήττονται περισσότερο.

Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, η ΕΕΔΑ επιμένει ότι η αποτελεσματικότερη απάντηση στην πανδημία δεν μπορεί παρά να βασίζεται στα δικαιώματα του ανθρώπου. Με γνώμονα την παραδοχή αυτή, ο απώτερος στόχος της παρούσας Έκθεσης είναι να διασφαλίσει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνει η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της κρίσης που έφερε η νόσος COVID-19. Υπό το πρίσμα αυτό, η Έκθεση διαρθρώνεται γύρω από τρία βασικά μηνύματα που πρέπει να εμπεδωθούν προκειμένου η απάντηση στην πανδημία να είναι αποτελεσματική:

  • Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις.
  • Ο ιός μας απειλεί, όχι ο άνθρωπος.
  • Όταν ανακάμψουμε πρέπει να γίνουμε καλύτεροι από πριν.

Με αφετηρία την διαπίστωση ότι εάν ο ιός επιμένει σε μία κοινότητα παραμένει απειλή για ολόκληρο τον πληθυσμό και, επομένως, οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις θέτουν σε κίνδυνο το σύνολο της κοινωνίας, η ΕΕΔΑ εστιάζει στην ανάγκη αντιμετώπισης των δυσανάλογων επιπτώσεων της πανδημίας και των μέτρων που λήφθηκαν στις ευάλωτες ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Ρομά, οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες, οι κρατούμενοι, τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Πηγή: nchr.gr

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ