ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 19 • 05 • 2021

Έκθεση αναφοράς για τις επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων για την αντιμετώπισή της στα δικαιώματα του ανθρώπου.

pdf
Ενότητες
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
Έκθεση αναφοράς για τις επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων για την αντιμετώπισή της στα δικαιώματα του ανθρώπου.
19 • 05 • 2021

Η Έκθεση υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ στις 19 Μαΐου 2021 και έρχεται να επικαιροποιήσει σχετική Έκθεση που είχε δημοσιεύσει η ΕΕΔΑ, το Μάιο του 2020, για την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη λήψη των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19.

Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, η ΕΕΔΑ επιμένει ότι η αποτελεσματικότερη απάντηση στην πανδημία δεν μπορεί παρά να βασίζεται στα δικαιώματα του ανθρώπου. Με γνώμονα την παραδοχή αυτή, ο απώτερος στόχος της παρούσας Έκθεσης της ΕΕΔΑ είναι να διασφαλίσει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνει η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της κρίσης που έφερε η νόσος COVID-19. Υπό το πρίσμα αυτό, η παρούσα Έκθεση διαρθρώνεται γύρω από 3 βασικά μηνύματα που πρέπει να εμπεδωθούν προκειμένου η απάντηση στην πανδημία να είναι αποτελεσματική: ο ιός δεν κάνει διακρίσεις, ο ιός μας απειλεί, όχι ο άνθρωπος και όταν ανακάμψουμε πρέπει να γίνουμε καλύτεροι από πριν.

πηγή: EEΔΑ

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ