ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Έκθεση Πεπραγμένων 2018-2019 | ΕΣΡ
10 • 01 • 2020

Το ΕΣΡ λειτουργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αφενός μεν ως εγγυητής ατομικών δικαιωμάτων και ιδίως του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση και του δικαιώματος σε ποιοτική ψυχαγωγία και πολυφωνική ενημέρωση, αφετέρου δε ως εποπτικός φορέας μιας σημαντικής, σε μέγεθος και σε κοινωνική σημασία, οικονομικής δραστηριότητας. Το ΕΣΡ, όπως και όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές, λογοδοτούν ενώπιον του Κοινοβουλίου.

Κατά το έτος 2018, στην Ελληνική Επικράτεια εξέπεμπαν 117 ιδιωτικές εταιρίες – πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος και 5 δημόσια κανάλια. Οι δημόσιοι πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος εκπέμπουν το πρόγραμμά τους πανελλαδικά. Σε αντίθεση οι ιδιωτικοί πάροχοι τηλεοπτικού περιεχομένου, κατατάσσονται στις υποκατηγορίες (α) Εθνικής Εμβέλειας και (β) Περιφερειακής Εμβέλειας.

Στην υποκατηγορία (α) Εθνικής Εμβέλειας, περιλαμβάνονται 5 αδειοδοτημένοι πάροχοι περιεχομένου. Η φυσιογνωμία του προγράμματος τους είναι «γενικού ενημερωτικού περιεχομένου» με γεωγραφική κάλυψη 95% της Ελληνικής Επικράτειας. Επίσης, στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνεται και ο πάροχος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤV, που εκπέμπει μεν πανελλαδικά, αλλά, με φυσιογνωμία προγράμματος «μη ενημερωτικό». Οι λοιποί, 111, πάροχοι περιεχομένου καταγράφηκαν στην κατηγορία (β) Περιφερειακής Εμβέλειας, δηλαδή η εκπομπή του τηλεοπτικού προγράμματός τους, καλύπτει συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια. Εξ’ αυτών δε, 92 πάροχοι φέρονται ως «ενημερωτικού χαρακτήρα» και 19 ως «μη ενημερωτικού».

Περαιτέρω, κατά το έτος 2018, λειτουργούσαν 4 συνδρομητικά κανάλια, που εκπέμπουν τηλεοπτικό πρόγραμμα μέσω δορυφόρου ή και διαδικτύου, καθώς και πάροχοι τηλεοπτικού περιεχομένου που εκπέμπουν από διαδικτυακές πλατφόρμες.

Κατά το έτος 2019, οι δημόσιοι πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος συνέχισαν την εκπομπή τους με τα ίδια με το έτος 2018 δεδομένα, όμως, τροποποιήσεις επήλθαν στον αριθμό των ιδιωτικών παρόχων τηλεοπτικού προγράμματος. Ειδικότερα στην κατηγορία εθνικής εμβέλειας προστέθηκε και ο πάροχος MEGA CHANNEL, ενώ μεταβολές σημειώνονται και στην κατηγορία περιφερειακής εμβέλειας.

Περαιτέρω, και κατά το έτος 2019, εξακολουθούν να λειτουργούν οι 4 συνδρομητικές πλατφόρμες, οι οποίες στο σύνολό τους ανήκουν σε εταιρείες τηλεπικοινωνίων. Επιπλέον, συνεχίζουν να εκπέμπουν μέσω διαδικτύου τηλεοπτικό πρόγραμμα πλατφόρμες όπως Netflix, Amazon κ.λπ. Τέλος, σημειώνεται ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια η συνδρομητική τηλεόραση έχει αυξήσει τη διείσδυσή της στο κοινό κυρίως μέσα από προσφορές πακέτων υπηρεσιών.

Το ραδιόφωνο παραμένει μια σημαντική πηγή πληροφόρησης και ψυχαγωγίας για τους Έλληνες, οι οποίοι ακούν ραδιόφωνο περίπου 4 ώρες την ημέρα. Στο μητρώο ραδιοφώνων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης περιλαμβάνονται 901 ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούσαν στις 31.12.2019. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ιδιωτικοί και εκπέμπουν σε έναν από τους 52 νομούς της χώρας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μόνο το κρατικό ραδιόφωνο έχει άδεια εθνικής εμβέλειας.

Kατά το έτος 2018 διεκόπη η λειτουργία 2 ραδιοφωνικών σταθμών στην Αττική, 2 στη Χίο, 3 στην Αιτωλοακαρνανία, 4 στην Ξάνθη, 2 στην Κοζάνη, 1 στην Εύβοια, 1 στη Φλώρινα και στον 1 Έβρο.

Κατά το έτος 2019 διεκόπη η λειτουργία 1 ραδιοφωνικού σταθμού στην Αθήνα, 2 στην Αιτωλοακαρνανία, 2 στη Λάρισα, 1 στην Ηλεία, 1 στη Λέσβο, 1 στα Δωδεκάνησα και 1 στην Κοζάνη.

Όσον αφορά το δημόσιο ραδιόφωνο, λειτουργούν 8 ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι μεταδίδουν το πρόγραμμά τους σε όλη την Επικράτεια και 18 περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί μεταδίδουν το πρόγραμμα τους και μέσω διαδικτύου. Τέλος, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τα δεδομένα του ΕΣΡ είναι ότι με βάση τη φυσιογνωμία του προγράμματος οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στην πλειοψηφία τους (σχεδόν 70%) έχουν επιλέξει να εκπέμπουν μη ενημερωτικό πρόγραμμα.

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ