ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Συνήγορος του Πολίτη
Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης – Ετήσια Ειδική Έκθεση OPCAT 2019
31 • 12 • 2019

Η παρούσα έκθεση αποτυπώνει την δράση του Συνηγόρου του Πολίτη ως Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης Βασανιστηρίων (ΕΜΠ) για το έτος 2019. Τα κείμενα προέκυψαν από επισκέψεις και αυτοψίες ειδικών επιστημόνων της Αρχής σε χώρους περιορισμού της ελευθερίας.

 

Το 2019 αποτέλεσε έτος εφαρμογής σημαντικών αλλαγών στους τομείς της αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής, σε επίπεδο τόσο οργανωτικό όσο και νομοθετικό. Η κατάσταση στους χώρους εγκλεισμού της χώρας εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική, να υπολείπεται σημαντικά των ευρωπαϊκών προτύπων και των κατευθυντηρίων αρχών και συστάσεων των διεθνών οργανισμών και να απέχει από ένα επίπεδο που θα υπηρετούσε αποτελεσματικά τις βασικές αρχές και σκοπούς του σωφρονισμού. Οι βασικές παθογένειες είναι χρόνιες, μεταξύ άλλων:

  • συχνή διαπίστωση υπερπληθυσμού σε φυλακές, κρατητήρια και Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών,
  • ανεπάρκεια προσωπικού,
  • ελλείμματα σε αναγκαίες υπηρεσίες,
  • περιορισμένες δυνατότητες ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης για τους κρατούμενους,
  • ακαταλληλότητα χώρων και
  • εξακολούθηση εφαρμογής μη ενδεδειγμένων πρωτοκόλλων στην μεταχείριση των ψυχικά πασχόντων.

Οι όποιες διαπιστούμενες βελτιώσεις παραμένουν αποσπασματικές και ως εκ τούτου ανεπαρκείς για να συμβάλλουν σε μία βελτίωση της γενικής εικόνας των συνθηκών εγκλεισμού.

Με γνώμονα την διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την ασφάλεια και αξιοπρέπεια όλων όσων βρίσκονται σε καθεστώς εγκλεισμού, ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης του Συνηγόρου του Πολίτη καταγράφει τεκμηριωμένα τις εξελίξεις των συνθηκών κράτησης στην χώρα, επισημαίνοντας τα ελλείμματα, τις δυσλειτουργίες, τις στρεβλώσεις και προβαίνοντας σε καίριες συστάσεις για την βελτίωσή τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός κράτους δικαίου πλήρως εναρμονισμένου με τις επιταγές του δικαιοπολιτικού πολιτισμού του 21ου αιώνα.

Συνήγορος του Πολίτη
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ