ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
Έκθεση για την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη λήψη των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19
12 • 06 • 2020

Μέσα από την Έκθεση της για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η ΕΕΔΑ υπενθυμίζει ότι:

  • Τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένουν σε ισχύ σε περιόδους κρίσης.
  • Τα μέτρα θα πρέπει να στηρίζονται σε νομική βάση, να είναι αναλογικά και χρονικά περιορισμένα.
  • Τα περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ευαλωτότητα του Ρομά πληθυσμού.
  • Τα μέτρα θα πρέπει να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών και των ασυνόδευτων ανηλίκων.
  • Τα μέτρα θα πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα στην εργασία και την κοινωνική ασφάλιση και ασφάλεια.
  • Τα μέτρα θα πρέπει να προστατεύουν το δικαίωμα των κρατουμένων στην υγεία.
  • Τα μέτρα θα πρέπει να μεριμνούν για τα άτομα που απειλούνται από ενδοοικογενειακή βία.
  • Τα μέτρα εκμετάλλευσης των εθνικών φυσικών πόρων δεν θα πρέπει να απειλούν την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία είναι συνυφασμένη με την προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Η ανεξαρτησία και απρόσκοπτη λειτουργία της Δικαιοσύνης πρέπει να προστατεύονται.
  • Οι ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία πρέπει να προστατεύονται.

Πηγή: nchr.gr

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ