ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Συμβούλιο της Ευρώπης 02 • 09 • 2022

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Ελλάδα για την πρόληψη των Βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας

pdf
Ενότητες
Συμβούλιο της Ευρώπης
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Ελλάδα για την πρόληψη των Βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας
02 • 09 • 2022

Ο κύριος στόχος της επίσκεψης ήταν να εξεταστεί η μεταχείριση των κρατουμένων και να εξεταστεί η πρόοδος που έχουν σημειώσει οι αρχές στην εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής κατά τα τελευταία 10 χρόνια σχετικά με τον υπερπληθυσμό και τις κακές συνθήκες κράτησης, τη βία μεταξύ των κρατουμένων, τη σοβαρή υποστελέχωση και την ανεπαρκή παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση περιγράφει τα κρίσιμα ευρήματα από τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στις Ανδρικές Φυλακές Κορυδαλλού, το μεγαλύτερο κατάστημα κράτησης της χώρας, και στις φυλακές Νιγρίτας, καθώς και στις φυλακές των νησιών Χίου, Κέρκυρας και Κω.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τηv Πρόληψη τωv Βασαvιστηρίωv και της Απάvθρωπης ή Ταπειvωτικής
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (ΕΠΒ) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πάρα πολλοί κρατούμενοι στην Ελλάδα εξακολουθούν να κρατούνται σε συνθήκες που αποτελούν προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους. Η Επιτροπή προτρέπει τις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι φυλακές θα απομακρυνθούν από την απλή αποθήκευση ατόμων σε υπερπλήρεις, επικίνδυνες και κακές συνθήκες χωρίς στοχευμένες δραστηριότητες, σε χώρους που προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και προετοιμάζουν τα άτομα για την επανένταξή τους στην κοινότητα μετά την αποφυλάκισή τους. Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές πρέπει να επενδύσουν σε επαρκές και ικανό προσωπικό για τη διαχείριση των φυλακών και την παροχή της απαιτούμενης υποστήριξης στα άτομα που κρατούνται στη φυλακή.

Η ΕΠΒ διαπίστωσε ότι η περίθαλψη των ασθενών στο Κέντρο Υγείας των Φυλακών Κορυδαλλού είχε βελτιωθεί κυρίως λόγω του χαμηλότερου αριθμού ασθενών και του υψηλότερου επιπέδου προσωπικού. Από την άλλη πλευρά, η στοχευμένη επίσκεψη στο Ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού αποκάλυψε ένα ίδρυμα το οποίο έχει παραμεληθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν ήταν σε θέση να παρέχει την κατάλληλη φροντίδα στους ασθενείς του. Η έκθεση επικρίνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι αυτοψίες και την έλλειψη ενδελεχών ερευνών για τους θανάτους υπό κράτηση.

Περαιτέρω, ενώ η έκθεση σημειώνει κάποια πρόοδο στη μεταχείριση των ατόμων που κρατούνται στο Κέντρο Μεταγωγών Κρατουμένων Αθηνών, η ΕΠΒ ασκεί και πάλι έντονη κριτική στις συνθήκες υπό τις οποίες μεταφέρονται οι κρατούμενοι σε όλη τη χώρα από την Ελληνική Αστυνομία.

Στην απάντησή τους, οι ελληνικές αρχές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώνονται στην έκθεση της ΕΠΒ. Ειδικότερα, καταρτίζεται αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο για το σωφρονιστικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της ΕΠΒ.

Συμβούλιο της Ευρώπης
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ