ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
Έκθεση Αναφοράς της ΕΕΔΑ για το Προσφυγικό και το Μεταναστευτικό Ζήτημα – 2020
24 • 09 • 2020

Βασική προτεραιότητα για την ΕΕΔΑ για το 2020 υπήρξε η παρακολούθηση της κατάστασης στα σύνορα, λόγω αφενός της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και αφετέρου των αναταραχών στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα, συνεπεία μαζικής άφιξης πολιτών τρίτων χωρών που επιθυμούσαν να εισέλθουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, μετά από πρόσκληση της Τουρκίας. Η πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας μείωσε τις νέες αφίξεις στα νησιά και τον Έβρο, ωστόσο επιδείνωσε την κατάσταση λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων που έπρεπε να ληφθούν για την προστασία των ευάλωτων πληθυσμών. Μεταξύ άλλων, το 2020:

  • Σημειώθηκε αύξηση των αναφερόμενων περιστατικών μεμονωμένων ή ομαδικών επαναπροωθήσεων στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, ενώ καταγράφονται περιπτώσεις ομαδικών επαναπροωθήσεων στη θάλασσα με χρήση επικίνδυνων για τη ζωή των αλλοδαπών πρακτικών. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι αναφορές ΜΚΟ για επαναπροωθήσεις πολιτών τρίτων χωρών μετά την είσοδό τους σε ελληνικό έδαφος.
  • Το επίπεδο παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία στη χώρα μας επιδεινώθηκε δραματικά.
  • Έλαβαν χώρα σημαντικές αλλαγές της εθνικής νομοθεσίας για το άσυλο και τη μετανάστευση.
  • Ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενεί η χώρα μας αυξήθηκε.
  • Η μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις κατέστη δυσμενέστερη, ενώ οι συνθήκες υποδοχής και φιλοξενίας αυτών στην Ελλάδα είναι ακατάλληλες με άμεσο κίνδυνο για την υγεία τους.

Για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, η ένταξη των προσφύγων δεν αποτελούσε καν θέμα στην πολιτική ατζέντα ενώ ως προς την ένταξη των νόμιμων μεταναστών, οι νομοθετικές προβλέψεις και οι δράσεις στο πεδίο υπήρξαν αποσπασματικές. Η ένταξη αποτελεί προϋπόθεση και όχημα για την απόλαυση των δικαιωμάτων των αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ελλάδα. Ως προς τους αιτούντες διεθνή προστασία, η Ελλάδα έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής, βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Η παροχή στέγης, οικονομικού βοηθήματος και πρόσβασης στην υγεία, μεταξύ άλλων, συνιστούν παράλληλα μια «πρώιμη» δέσμη ενταξιακών μέτρων του νεοεισερχομένου πληθυσμού στις τοπικές κοινωνίες.

Πηγή: nchr.gr

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ