ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
Έκθεση Αναφοράς της ΕΕΔΑ για το Προσφυγικό και το Μεταναστευτικό Ζήτημα – 2019
06 • 09 • 2019

Η ΕΕΔΑ -ήδη από τον Ιούλιο του 2019- έκρινε σκόπιμο να συμπυκνώσει σε ένα ενιαίο κείμενο τις Θέσεις της για το Προσφυγικό και το Μεταναστευτικό Ζήτημα. Από την ομαδοποίηση των Συστάσεων της ΕΕΔΑ ανά επιμέρους θεματική προέκυψαν τα εξής ζητήματα:

  • Υποδοχή και φιλοξενία αιτούντων διεθνή προστασία, με έμφαση στα προβλήματα εγκλωβισμού των αιτούντων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στις συνθήκες διαβίωσής τους στα Κέντρα Υποδοχής και στις Δομές Φιλοξενίας, στην έλλειψη επαρκών θέσεων φιλοξενίας και στο πρόβλημα αστεγίας που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες.
  • Κράτηση αιτούντων διεθνή προστασία, με έμφαση στην αδιάκριτη επιβολή του μέτρου κράτησης στους αιτούντες, χωρίς προηγούμενη εξέταση των εναλλακτικών της κράτησης μέτρων και στη διατήρηση του μέτρου της «προστατευτικής φύλαξης» των ανηλίκων, σε αντίθεση με τις συστάσεις διεθνών οργανισμών.
  • Διαδικασίες διεθνούς προστασίας σε α΄ και β΄ βαθμό, με έμφαση στην παρατεταμένη περίοδο εφαρμογής της κατά παρέκκλιση ταχύρρυθμης διαδικασίας των συνόρων, στην ανάγκη εξισορρόπησης των
    συμφερόντων μιας ταχείας διεκπεραίωσης αιτημάτων διεθνούς προστασίας και μιας καλής ποιότητας των αποφάσεων επί των αιτημάτων αυτών και στα λειτουργικά προβλήματα της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών.
  • Ασυνόδευτοι ανήλικοι, με έμφαση στα προβλήματα υποδοχής, κράτησης και φιλοξενίας αυτών και στην αποτελεσματική προστασίας τους.
  • Επαναπροωθήσεις πολιτών τρίτων χωρών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, με έμφαση στην μη αποτελεσματική διερεύνηση από την Πολιτεία των καταγγελλόμενων περιστατικών από θύματα πολίτες τρίτων χωρών.
  • Ένταξη προσφύγων στην Ελλάδα, με έμφαση στα προσκόμματα που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες κατά την πρόσβαση στα δικαιώματά τους (εργασία, εκπαίδευση, υγεία, στέγαση).

Πηγή: nchr.gr

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ