ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
Έκθεση της ΕΕΔΑ για την κατάσταση των δικαιωμάτων των μεταναστών στα σύνορα
15 • 07 • 2021

Στις 15/09/2021 η Ομάδα Εργασίας που είχε συσταθεί από Ευρωβουλευτές για τον έλεγχο του Frontex δημοσίευσε τα (μη) ευρήματά της για άμεση εμπλοκή του Οργανισμού σε περιστατικά επαναπροωθήσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Διαπίστωσε, ωστόσο, ελλείψεις στον τρόπο αντιμετώπισης περιστατικών που περιήλθαν σε γνώση του Οργανισμού. Η λογοδοσία για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ παραμένει μια σημαντική παράμετρος της αποτελεσματικής προστασίας αυτών. Η Έκθεση της ΕΕΔΑ που δημοσιεύθηκε σήμερα για την κατάσταση των δικαιωμάτων των μεταναστών στα σύνορα περιέχει ένα εκτενές κεφάλαιο (Κεφ. 4) για τη λογοδοσία στα σύνορα.

πηγή: nchr.gr

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ