ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
Ενότητες
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Έκθεση Πεπραγμένων 2020 – ΕΣΡ
10 • 01 • 2021

Το ΕΣΡ λειτουργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αφενός μεν ως εγγυητής ατομικών δικαιωμάτων και ιδίως του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση και του δικαιώματος σε ποιοτική ψυχαγωγία και πολυφωνική ενημέρωση, αφετέρου δε ως εποπτικός φορέας μιας σημαντικής, σε μέγεθος και σε κοινωνική σημασία, οικονομικής δραστηριότητας. Το ΕΣΡ, όπως και όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές, λογοδοτούν ενώπιον του Κοινοβουλίου.

Κατά το έτος 2020 η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε ουσιαστικά τον τηλεοπτικό κλάδο. Η τηλεθέαση αυξήθηκε σημαντικά τόσο στα ελεύθερα επίγεια κανάλια όσο και στις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Το 2020 στην Ελληνική Επικράτεια εξέπεμπαν 111 ιδιωτικές εταιρίες πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος και 5 δημόσια κανάλια. Οι δημόσιοι πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος εκπέμπουν το πρόγραμμά τους πανελλαδικά. Αντιθέτως, οι ιδιωτικοί πάροχοι τηλεοπτικού περιεχομένου κατατάσσονται στις υποκατηγορίες (α) Εθνικής και (β) Περιφερειακής Εμβέλειας.

Στην υποκατηγορία (α) Εθνικής Εμβέλειας, περιλαμβάνονται 6 αδειοδοτημένοι πάροχοι περιεχομένου. Η φυσιογνωμία του προγράμματος τους είναι «γενικού ενημερωτικού περιεχομένου» με γεωγραφική κάλυψη 95% της Ελληνικής Επικράτειας. Επίσης, στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνεται και ο πάροχος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤV που εκπέμπει πανελλαδικά ωστόσο η φυσιογνωμία του προγράμματος του είναι «μη ενημερωτικό». Οι λοιποί 104 πάροχοι περιεχομένου καταγράφηκαν στην κατηγορία (β) Περιφερειακής Εμβέλειας, δηλαδή η εκπομπή του τηλεοπτικού προγράμματός τους καλύπτει συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια. Εξ’ αυτών, 87 πάροχοι φέρονται ως «ενημερωτικού χαρακτήρα» και 17 ως «μη ενημερωτικού».

Κατά το έτος 2020, εξακολουθούν να λειτουργούν τέσσερις συνδρομητικές πλατφόρμες, που εκπέμπουν τηλεοπτικό πρόγραμμα μέσω δορυφόρου ή και διαδικτύου. Ειδικότερα για το έτος 2020, μέσω των ανωτέρω πλατφορμών εκπέμπουν 2 δημόσια κανάλια και 40 ιδιωτικοί πάροχοι περιεχομένου με νέες άδειες από το ΕΣΡ. Η φυσιογνωμία του προγράμματός τους είναι θεματική και καλύπτει κατά κύριο λόγο αθλητικό και μουσικό περιεχόμενο. Εξ’ αυτών 2 πάροχοι εκπέμπουν εποχιακό πρόγραμμα. Τέλος, μέσω συνδρομών λειτουργούν και πάροχοι τηλεοπτικού περιεχομένου που εκπέμπουν από διαδικτυακές πλατφόρμες. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και το ελεύθερης πρόσβασης δημόσιο δίκτυο ERTFLIX.

Η χρήση του ραδιοφώνου στην καθημερινότητα των Ελλήνων συνεχίστηκε με αυξημένο ρυθμό το έτος 2020. Οι περιορισμοί στην μετακίνηση του πληθυσμού, λόγω πανδημίας, ώθησε την χρήση του ραδιοφώνου σε υψηλότερα επίπεδα.

Κατά το έτος 2020, στο μητρώο ραδιοφώνων ήταν καταχωρημένες 892 επιχειρήσεις παροχής ραδιοφωνικού προγράμματος, 9 λιγότερες από το προηγούμενο έτος. Από τις 892 λειτουργούσες επιχειρήσεις, 622 είχαν φυσιογνωμία ενημερωτικού προγράμματος και 270 μη ενημερωτικού προγράμματος, κυρίως μουσικού περιεχομένου, αθλητικού και θρησκευτικού χαρακτήρα. Την ίδια περίοδο εξακολουθούν να εκπέμπουν οι δημόσιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΤ, με περιφερειακή ή και πανελλαδική εμβέλεια.

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Περισσοτερα
Υποστήριξε το έργο του govwatch
ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ